Typologie osobnosti (OSTY)

Rozvoj osobnosti, Osobní rozvoj

Jako osobnosti máme výjimečnou kombinaci schopností, kterou může využít v profesním i osobním životě. Osobnost se skládá z vrozených i získaných charakteristik, podle kterých se vymezují individuální typy. Přijďte na kurz zjistit vlastní indikátory vysokého potenciálu vůdčích schopností. Rozvíjíte vedení, určujete silné stránky a oblasti pro rozvoj, rozvíjíte týmovou práci, zlepšujete sebepoznání i poznání druhých, získáváte jistotu při výběru jednotlivců, kteří rychle přináší prosperitu, plánujete cílený rozvoj talentů a zapojujete zaměstnance.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobnost
  1. Vymezení osobnosti
  2. Faktory ovlivňující osobnost
  3. Temperament
  4. Schopnosti
  5. Rysy osobnosti
 • Modely struktury osobnosti
  1. Klasické vymezení temperamentových typů
  2. Konstituční typologie osobnosti
  3. Dispoziční vymezování typů osobnosti
  4. Autoritní osobnost
  5. Osobnost, ego a vlastní já
 • Co hýbe osobností
  1. Motivy a motivace
  2. Sebepojetí a obrana ega
  3. Vůle jako regulátor chování
  4. Úzkost jako zábrana
  5. Projevy charakteru v činnosti
 • Osobnost a vnímání druhého
  1. Osobní perspektiva
  2. Vnímání druhého
  3. Sebekontrola
  4. Zájem versus hodnoticí šablony
  5. Komunikace s druhými a sebehodnocení
 • Osobnostní rysy
  1. Přizpůsobivost: zvládnutí emočně vyhrocených situací a stresu
  2. Přijetí nejednoznačnosti: rozhodování v situacích
  3. Soutěživost: touha po moci, reakce na výhru a prohru
  4. Svědomitost: sebemotivace, disciplína a ovládání se
  5. Přístup k riskování a přístup ke zvídavosti
 • Průběžná cvičení
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

Československá obchodní banka, a. s., Dan K.
Typologie osobnosti  ( OSTY)
"S kurzem jsem byl maximálně spokojen, lektoři i obsah byl výborný! "
Československá obchodní banka, a. s., Martina Š.
Typologie osobnosti  ( OSTY)
"Iva s Ondřejem nás vtáhli do příběhu a my jsme hravou formou spolupracovali, rozhodovali, vymýšleli a po skvělém dni si uvědomili, že to všechno použijeme i při řešení pracovních úkolů a za to jim oběma moc děkuji. bylo to skvělé a jsem ráda, že jsem měla možnost se tohoto kurzu zúčastnit."
BETONBAU, s.r.o., Jaroslav R.
Typologie osobnosti  ( OSTY)
"Perfektní výklad, informace na míru dle potřeby."
FEO digital agency s.r.o., Roman C.
Typologie osobnosti  ( OSTY)
"Já osobně jsem byl velmi spokojen. Věřím, že se mi nabyté vědomosti budou velice hodit. Ještě jednou tedy děkuji."