Telefonická interaktivní komunikace (KOM4)

Komunikace a asertivita, Komunikace

Cílem tréninku je poskytnout nástroje a dovednosti, které zvýší vaši sebejistotu v telefonické komunikaci. Naučíte se nejen překonat trému, ale také získáte pevný základ v rétorice a komunikačních schopnostech. Skvěle se připravíte na vedoucí role v telefonických rozhovorech, zvládnete aktivní naslouchání, úspěšné argumentování a elegantní vyřešení námitek. Na praktických příkladech si prověříte své telefonické rozhovory a získáte cennou zpětnou vazbu a doporučení pro vlastní praxi.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Naučit se překonat trému a získat pevný základ v rétorice a komunikačních schopnostech
 • Naučit se aktivně naslouchat, účinně argumentovat, zpracovávat námitky a díky tomu v praxi dosáhnout profesionálnější úrovně komunikace
 • Získat techniky, praktické tipy, jak vést telefonický rozhovor se zákazníkem, obchodními partnery

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Manažeři, vedoucí pracovníci, personalisti, obchodníci
 • Úředníci i účastníci z řad veřejnosti, kteří potřebují telefonickou komunikaci při jednání se svými zákazníky, či obchodními partnery

Forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, prezenční formou anebo u zákazníka.

Metodika výuky

 • Praktická individuální a skupinová komunikační cvičení
 • Modelové situace
 • Rozbor a řešení reálných telefonických rozhovorů
 • Zpětná vazba lektora, sebereflexe
 • Facilitovaná diskuze, metodický výklad

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rétorika zaměřená na telefonickou komunikaci
  1. Navázání a budování vztahu se zákazníkem
  2. Strukturování a zdůraznění předávané myšlenky
  3. Komunikační nástroje a techniky v telefonické komunikaci
  4. Užitečné obraty a tipy pro mluvený projev po telefonu
 • Argumentace a řešení námitek
  1. Metody analýzy partnera pro efektivnější komunikaci
  2. Metody a strategie účinné argumentace
  3. Silné vs. slabé argumenty a využití v praxi
  4. Identifikace a řešení námitek prostřednictvím různých strategií
 • Řešení obtížných komunikačních situací
  1. Způsoby zvládání obtížných situací
  2. Manipulace – rozpoznání manipulace, základní proti manipulační techniky
  3. Techniky přímé komunikace a její praktické využití
  4. Námitka, stížnost a reklamace – rozdíly mezi jejich řešením
 • Praktický nácvik telefonického hovoru
  1. Příprava a cíl telefonického hovoru
  2. Zahájení hovoru, první dojem
  3. Zachycení důležitých informací v průběhu telefonátu
  4. Práce s otázkami, přesvědčivý návrh řešení
  5. Ukončení hovoru se zákazníkem
  6. Rozbor provedených telefonátů a individuální zpětná vazba od lektora
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
5 600,00 Kč (6 776,00 Kč včetně 21% DPH)

SITUACE, KTERÉ NEJČASTĚJI ŘEŠÍTE

Neochota zákazníka vyslechnout si vaše nabízené řešení

Setkáváte se se zákazníkem, který neprojevuje zájem vyslechnout si vaše řešení nebo nabídku. Máte obtíže předat svou zprávu nebo argumentovat v situaci, kdy zákazník není ochoten naslouchat.

Řešení:

Naučíme vás používat techniky aktivního naslouchání a empatie k identifikaci potřeb zákazníka a přizpůsobit svou komunikaci, tak aby zaujala jeho pozornost. Naučíte se využívat otázky, které povedou k aktivnímu zapojení zákazníka a zároveň vám umožní lépe porozumět jeho potřebám.

Ztráta sebejistoty během telefonického rozhovoru

Začíná telefonický rozhovor se zákazníkem, ale cítíte se nervózní nebo ztrácíte sebejistotu během rozhovoru. Vaše nervozita nebo nedostatek sebejistoty negativně ovlivňuje vaši schopnost komunikovat efektivně a přesvědčivě.

Řešení:

Naučíme vás, jak před telefonátem provést důkladnou přípravu, zahrnující znalost produktu nebo služby a možné otázky i reakce zákazníka. Naučíte se využívat techniky dýchání a relaxace k uklidnění nervů a soustředění se na obsah hovoru. Získáte techniky, jak dosáhnout pozitivního dojmu a udržení profesionálního tónu, i když si zrovna nejste sami sebou jistí.

Zákazník vyžaduje okamžitou odpověď nebo řešení

Zákazník vyjadřuje naléhavost a vyžaduje okamžitou odpověď nebo řešení svého požadavku. Snažíte se vyrovnat s tlakem na rychlou reakci a zároveň poskytnout kvalitní a přesnou odpověď nebo řešení.

Řešení:

Naučíte se techniky a strategie, jak být schopen rychle analyzovat situaci a rozhodnout se pro vhodnou akci. Zvědomíte si reakce a postupy na řešení naléhavých situací, aniž byste měli špatný pocit z toho, že jste se unáhlili ve svých odpovědích. Získáte schopnost komunikovat s jasným a pevným tónem, aby zákazník měl pocit, že jste pro něho rovnocenným partnerem v komunikaci.

Zákazník se neustále odklání od tématu rozhovoru

Během telefonického rozhovoru zákazník opakovaně odbočuje od hlavního tématu rozhovoru a přechází na jiné téma. Máte obtíže udržet průběh rozhovoru na správné lince a efektivně sdělit svůj návrh/řešení.

Řešení:

Naučíme vás aktivně naslouchat zákazníkovi a identifikovat důvodu jeho odbočení od tématu. Naučíte se požívat otázky a techniky vedení rozhovoru k navrácení diskuze zpět k hlavnímu tématu a udržení jejího směru. Získáte techniky k potvrzení si zákazníkových pocitů a postojů a získání jeho spolupráce.

Vybrané zákaznické reference

PREVIO s.r.o., Michaela Š.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Školení bylo celkově skvělé, líbilo se mi, že velká část byla praktická i lektor vysvětloval problematiku na konkrétních situacích, které sám zažil. Ač bylo školení na celý den, neskutečně uteklo a člověk dokázal díky vtažení do průběhu školení celou dobu pozornost. Moc děkuji za skvělou zkušenost a určitě některé praktiky, o kterých jsem se díky školení dozvěděla použiji nejen v pracovním prostředí. Taktéž děkuji panu lektorovi, který byl opravdový profesionál a školení připravil na míru našim potřebám."
System4u a.s., Alena V.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Vše perfektní. Skvělý kurz, odbornost, profesionálnost, lidskost. Velká spokojenost. Doporučím dál."
Beckhoff Automation s.r.o., Markéta D.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Velmi dobrý dojem, mnoho přínosných informací k zamyšlení. "
Beckhoff Automation s.r.o., Jitka S.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Perfektní lektor, skvělé školení. Celý den rychle utekl, zábavná forma."
Beckhoff Automation s.r.o., Dagmar B.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"školení se mi opravdu líbilo, přínosem pro mne bylo prolínání práce a soukromí, modely chování doma a práce. Lektor byl nestrojený, měl příjemný projev, vlastní zážitky."
LAC, s.r.o., Barbora T.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Velkým přínosem bylo pro mne celkové vnímání i sebe sama, do života i při práci. Hezké tipy, jak se sebou pracovat. Milá lektorka, žádné nudné školení. Aktivní přístup. "
SIEGL s.r.o., Jan K.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Na kurzu mě zaujalo rozdělení struktury hovoru a posloupnost získávání informací. Mám velmi pozitivní dojem ze školení, myslím, že mi výrazně pomůže ve zlepšení komunikace se zákazníky po telefonu."
ČERVINKA CZECH REPUBLIC s.r.o., Jana Č.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Oceňuji nabité zkušenosti, nový pohled na telefonování i z jiného pohledu. Zaujala mne možnost začít rozhovor něčím, co by zákazníka zaujalo a také jak strukturovaně vést rozhovor."
ČERVINKA CZECH REPUBLIC s.r.o., Eva Natale Z.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Školení jasné, srozumitelné, názorné. Zaujala mě informace, co přidat k nabídce a ptát se na spokojenost s dodavatelem. Přínosem byla také možnost nabízet navýšení marží, i když pro ně není prostor."
LAPP Czech Republic s.r.o., Veronika P.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Téměř vše přínos, skvělé propojení jak do osobního, tak do profesního života. Celkový dojem je velmi dobrý. Po absolvování již X kurzů byla mírná skepse, velmi milé překvapení. Atmosféra, zaujetí, odbornost, vše TOP."
LAPP Czech Republic s.r.o., Veronika S.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Přínosem byly pro mne příklady z praxe. Po dlouhé době opravdu dobré školení. Úroveň znalostí lektora skvělá, bezvadné příklady z praxe. Nenásilnou formou jsem se dozvěděla vše, co mě zajímalo."
LAPP Czech Republic s.r.o., Radka Š.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Přínosem bylo řešení konfliktů a udělat si z povinnosti radost. Školení bylo skvělé. Užila jsem si jej a dověděla jsem se spoustu skvělých postřehů pro komunikaci v práci i v soukromém životě."
LAPP Czech Republic s.r.o., Petra O.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Příjemné i vtipné školení, zajímavý výklad, schopnost lektora zaujmout a dát konkrétní příklady ze života."
TTI, s.r.o., Ondřej Z.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Přínosem pro mne bylo praktické cvičení, u kterých jsem zjistil některé nedostatky. Mám velice pozitivní dojem. Školení bylo svižné, při kterém jsem neztrácel pozornost. "
TTI, s.r.o., Martina N.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Celkový dojem je velice pozitivní , lektor zná svůj obor velice dobře. Velmi dobrá příprava -dokáže zaujmout."
TRUCK TRADE spol.s.r.o., Lucie F.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Školení bylo zábavné. Mám jen pozitivní dojem ! "
Somfy, spol. s.r.o., Jan P.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Srozumitelný výklad doplněný o názorné situace."
Somfy, spol. s.r.o., Blanka J.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Největším přínosem pro mě bylo hledání potřeb u zákazníka, krátce vystiženo - proč, jak, co? Mám dobrý pocit, bylo to poučné, zároveň milá atmosféra."
Somfy, spol. s.r.o., Kateřina S.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Splnilo to mé zaujaly mě procesy mozku, empatie, rozdělení typu zákazníků. Profesionální a přátelská atmosféra."
Somfy, spol. s.r.o., Jiří Ž.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Velmi zajímavý kurz se skvělou organizací. Milý a ochotný pán, který se nám po celou dobu věnoval na maximální profesionální úrovni. Přínosem bylo praktické zkoušení, typy zákazníků, emoční inteligence. Mám velmi pozitivní dojem z celého dne. "
ČEZ ICT Services, a. s., Petr P.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Srozumitelná milá lektorka, která nic neumí jako básničku"
ČEZ ICT Services, a. s., Štěpán G.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Výborný - věcné, přesné"
Chr.Hansen Czech Republic, s.r.o., Petr N.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Školení bylo na profesionální úrovni."
Chr.Hansen Czech Republic, s.r.o., Vendula Š.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Moc se mi školení líbilo, bylo velice přínosné."
ČEZ ICT Services, a. s., Tomáš Z.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Velice spokojen"
ČEZ ICT Services, a. s., Jakub K.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Kurz byl super a rád bych si jím prošel znova. Oproti jiným školením naprostá špička."
ČEZ ICT Services, a. s., Kateřina S.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Lektorka byla vážně skvělá, pokud jsme něčemu nerozuměli, vysvětlila, zopakovala. Jedním slovem SKVĚLÝ."
ČEZ ICT Services, a. s., Markéta K.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Příjemné, zábavné, inspirativní."
ČEZ ICT Services, a. s., Aneta M.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Živé, jasné, srozumitelné. Jedno z nejlepších školení - spokojenost."
ČEZ ICT Services, a. s., Martina L.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Super, pohoda. Jak jsem na začátku měla obavy, tak se mi na školení moc líbilo a to především díky skvělé lektorce."
ČEZ ICT Services, a. s., Tomáš K.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Byl jsem spokojený, příjemná lektorka, praktický nácvik."
ČEZ ICT Services, a. s., Pavel D.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Spokojenost, dozvěděl jsem se spoustu informací."
ČEZ ICT Services, a. s., Petr P.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Sympatická lektorka :-)"
ITeuro, a.s., Zuzana U.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Školení se mi velmi líbilo, s lektorkou jsem byla velice spokojená. Jen školící místnosti dávám 2, kvůli počítačům, které jsme ke školení vůbec nepotřebovali a trochu vadily při komunikaci. Školení budu doporučovat dále."