Telefonická interaktivní komunikace (KOM4)

Komunikace

Kurz je určen operátorům a všem pracovníkům, kteří jsou v telefonickém kontaktu se zákazníky (včetně interních zaměstnanců) a kteří chtějí získat sebejistotu při telefonování. Účastníci kurzu posílí komunikační schopnosti a získají základy rétoriky potřebné k efektivní telefonické komunikaci. Dozví se „Jak na trému při telefonování“. Naučí se aktivně naslouchat, účinně argumentovat, úspěšně zpracovávat námitky a to vše jim v praxi pomůže dosáhnout profesionální úrovně komunikace.

Lokalita, termín kurzuBrno
12.10. - 13. 10. 2017
Objednat
9.11. - 10. 11. 2017
Objednat
Praha
18.10. - 19. 10. 2017
Objednat
14.11. - 15. 11. 2017
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Komunikace
  1. Pojetí a smysl
  2. Verbální a neverbální
  3. Prostředky a způsoby
  4. Racionální a emocionální úroveň
  5. Postoj v komunikaci
 • Rétorika zaměřená na telekomunikaci
  1. Řeč těla (úsměv, správné dýchání)
  2. Hlasová průprava, slovní zásoba
  3. Zvládání stresu a trémy při mluveném projevu
 • Typologie osobnosti
  1. Využití odlišností v komunikaci
 • Naslouchání, sdělování
  1. Zásady sdělování
  2. Aktivní naslouchání
  3. Komunikační zlozvyky
  4. Účel, zachycení důležitých informací
  5. Cvičení
 • Asertivita
  1. Význam a využití
  2. Asertivní techniky
  3. Jejich využití v emočně vypjatých situacích
  4. Praktická aplikace
 • Telefonická komunikace
  1. Specifika telefonické komunikace
  2. Komunikační nástroje
  3. Druhy telefonátů
  4. Průběh telefonického hovoru
  5. Problémové typy klientů
  6. Jednání s nimi
  7. Zvládání námitek
 • Praktický nácvik telefonního hovoru
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Účinná elektronická komunikace (KOM2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ITeuro, a.s., Zuzana U.
Telefonická interaktivní komunikace ( KOM4)
"Školení se mi velmi líbilo, s lektorkou jsem byla velice spokojená. Jen školící místnosti dávám 2, kvůli počítačům, které jsme ke školení vůbec nepotřebovali a trochu vadily při komunikaci. Školení budu doporučovat dále."