Stres a psychická pohoda (OSSM)

Rozvoj osobnosti, Stress and Life Management

Na tomto kurzu Vás naučíme pochopit, zvládat a využívat stres, a to jak u sebe sama, tak lidí ve Vašem okolí. Naučíme Vás využít „dobrý“ stres jako pohon a naopak eliminovat „špatný“ stres, který se negativně promítá na našem zdraví, vztazích apod. Kurz je určen všem, kdo na sobě pociťují negativní dopady stresu, jako jsou např. nedostatek spánku, podrážděnost, nesprávná životospráva, narušené vztahy, ztráta motivace apod. Kurz je vhodný i pro manažery, tým lídry apod., kteří se potýkají s negativními dopady „špatného“ stresu pracovníků na pracovišti.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Koncept stresu
  1. Stres a jeho fyziologické účinky na tělo i duši
  2. Objektivní a subjektivní stres
  3. Přehled faktorů, které ovlivňují naše tendence podléhat stresu ( trojnožka stability , temperament a přítomnost psychické poruchy
 • Zvládání stresu a frustrace
  1. Koncept frustrační tolerance
  2. Psychická odolnost a flexibilita ke změnám
  3. Cyklus změny (emoční adaptace pracovníka na pracovní změny)
  4. Prožívání změny jako osobní krize (úmrtí v rodině, chronická nemoc aj.)
  5. Koncept intrapsychických obranných mechanismů ve stresových situacích
  6. Projevy stresu vůči kolegům a nadřízeným v období osobní krize
 • Stress management
  1. Rizikové faktory, aneb jak si v životě pomáháme a čím si škodíme
  2. Mapování stereotypů v myšlení a návyků v chování, které narušují/posilují naši psychickou rovnováhu
  3. Identifikace osobních stresorů v zaměstnání
  4. Sebereflexe pomocí dotazníkové metody
  5. Přehled účinných strategií, jak stresu předcházet
  6. Osobní nastavení v prevenci stresu
 • Stres, psychické zdraví a duševní pohoda
  1. Odpočinek, volný čas a regenerace (péče o tělo i duši)
  2. Význam životosprávy v prevenci stresu
  3. Pozice spirituality a duchovních hodnot v posilování odolnosti vůči stresu
  4. Princip work –life balance
  5. Možnosti odborné pomoci (možnosti kouče, psychoterapeuta a psychiatra)
 • Praktický nácvik relaxační metody I.
 • Plán změny
  1. Pojmenování hlavní inspirace z kurzu
  2. Identifikace strategií, kterými se pokusí v životě stresu předcházet
  3. Nastavení osobního krátkodobého cíle
  4. Vyhodnocení účinnosti strategie na příštím školícím dnu
 • Plán změny
  1. Sdílení zkušeností s realizací strategií stress managementu za uplynulé období po prvním školícím dnu
  2. Vyhodnocení účinnosti strategie
  3. Shrnutí přání a očekávání (specifikace přání ohledně nácviků relaxace, nastavení nových krátkodobých i dlouhodobých cílů k prevenci stresu apod.)
 • Využití emoční inteligence v prevenci stresu
  1. Koncept emoční inteligence
  2. Analýza pracovních situací manažera, které prožívá jako nepříjemné a stresující, uvědomění emocí a myšlenek, které tyto situace provází
  3. Význam osobních hodnot a postojů v odolnosti vůči stresu
  4. Využití emoční inteligence ve stress managementu
  5. Pozice emoční inteligence v prevenci syndromu vyhoření
  6. Sebereflexe pomocí dotazníku
  7. Emoční pohoda/nepohoda pracovníka a její vliv na „emoční klima“ ve firmě
 • Meze a možnosti pozitivní psychologie v každodenním životě
  1. Využití pozitivní psychologie v stress managementu
  2. Motivační účinky pozitivní psychologie
  3. Pohled na štěstí v každodenním životě, mýtus nebo realita
  4. Praktické návody a doporučení k seberozvoji z pohledu pozitivní psychologie
 • Stres a řešení problémů
  1. Křivka výkonu v kontextu stresu a emocí
  2. Tvůrčí přístup k řešení problémů – heuristické metody
  3. Praktický nácvik technik k emočnímu zklidnění a k posílení koncentrace pozornosti
 • Praktický nácvik relaxační metody II.
 • Plán změny
  1. Pojmenování hlavní inspirace z kurzu
  2. Identifikace strategií, kterými se pokusí v životě stresu předcházet
  3. Nastavení osobního krátkodobého i dlouhodobého cíle
 • Shrnutí, diskuse, závěr
Doporučený následný kurz:
Mindfulness: Cesta ke snižování stresu v životě i na pracovišti (OSOB3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 100,00 Kč (8 591,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o., Veronika V.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Velkým přínosem pro mne byly techniky ovládání stresu. Získané rady ze školení budu využívat. "
JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o., Jana S.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Výborné školení, jsem velice spokojená. Přínosem pro mne bylo sebepoznání svého já, převzetí zodpovědnosti za své činy a jak zvládat stres."
SCHENKER spol. s r. o., Vlastislav N.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Školení mě svým zaměřením ukázalo, jak si na svém osobním či pracovním životě poradit s nenadálými situacemi.Lektorka podalala pěkné vysvětlení, její projev byl fascinující. Děkuji."
PERFECT CANTEEN s.r.o., Marta Š.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Školení bylo pro mne srozumitelné, ve skupině byla pohoda vládla velmi příjemná atmosféra. Školení mi rozšířilo vědomosti. "
PERFECT CANTEEN s.r.o., Katarína S.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Dobrý dojem, odchádzam nabitá energiou a budem veľa rozmýšlať."
PERFECT CANTEEN s.r.o., Veronika D.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Super osobní přístup, zaujalo mě sebepoznání, ukázky a rozbor situací. Jsem nadšená a spokojená s průběhem celého školení."
PERFECT CANTEEN s.r.o., Hana N.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Školení pro mě bylo dnes velkým přínosem. Ráno jsem přišla ve velmi špatné náladě. Nyní se cítím daleko lépe. Děkuji Vám."
PERFECT CANTEEN s.r.o., Veronika H.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Dobrý, uvolňující kurz. Odcházím odpočatá."
PERFECT CANTEEN s.r.o., Monika S.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Celý průběh byl velice dobrý jsem ráda, že jsem byla součástí. SUPER!!!"
PERFECT CANTEEN s.r.o., Marta V.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Na tomto školení mi nic nechybělo, bylo použito spoustu reálných příkladů. Zvláště mě zaujal syndrom vyhoření a jeho prevence."
PERFECT CANTEEN s.r.o., Jitka D.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Školení bylo velmi příjemné, vedené v přátelské atmosféře. K mému překvapení mne zaujaly veškeré předané informace. Myslím, že celý kurz byl přínosem. Vše dávalo smysl, vidím nyní lépe souvislosti mezi různými jevy a situacemi."
České radiokomunikace a.s., Hana K.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Skvěle vedené školení. Vím nyní jak nakládat se stresem aby pomáhal a neubližoval."
PERFECT CANTEEN s.r.o., Marta Š.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Školení se mi líbilo, celkový dojem byl velmi dobrý, výklad byl srozumitelný. Nejvíce mě zaujalo jak pracovat na sobě pro lepší psychickou kondici a jak můžu zlepšit svůj život. "
PERFECT CANTEEN s.r.o., Katarína S.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Lektorka dobrá, hovorila k veci a pútavo. Prínos kurzu je lepšie zvládanie stresu."
PERFECT CANTEEN s.r.o., Martin F.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Srozumitelné, příjemné, spojující."
Ministerstvo zemědělství, Petr U.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Pozitivní, příjemná domácí atmosféra."
Ministerstvo zemědělství, Kateřina N.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Vynikající výuka.Paní lektorka byla úžasná. "
Ministerstvo zemědělství, Martin L.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Celkově velmi dobře připravené, srozumitelné, nic bych neměnil. Nejvíce mě zaujaly metody prevence syndromu vyhoření."
Ministerstvo zemědělství, Pavel B.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Jsem naplněn radostí z toho, že svět nemusí být jen černobílý. Nejvíce mě zaujalo téma štěstí a jak se k němu dopracovat."
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Pavel O.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Skvělé,komplexní a praktické. Velmi užitečný kurz."
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Vendula S.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Celkový dojem velmi pozitivní, budu teď se stresem "bojovat" úplně jinak."
Ministerstvo zemědělství, Petr D.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Zaujal mě celý kurz, přístup lektorky."
Ministerstvo zemědělství, Anna M.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Výborný výklad, lidský přístup."
Ministerstvo zemědělství, Eva E.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Skvělé! Poslouchala jsem celou dobu se zaujetím."
Commerz Systems GmbH, odšt. z., Katarína N.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Paní Nataša je velice fundovaná v tomto obore. Školenie viedla velmi pútavo a zujímavo. Poskytla mi množstvo užitočných informácií."
Commerz Systems GmbH, odšt. z., Petra H.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Perfektní příprava, kurz byl moc příjemný."
Commerz Systems GmbH, odšt. z., Jitka L.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Jsem spokojená, paní lektorka vynikající."
Commerz Systems GmbH, odšt. z., Viktor T.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Super! Vela použitelných a zaujímavých informácií a metód!"
Commerz Systems GmbH, odšt. z., Jakub V.
Stres a psychická pohoda  ( OSSM)
"Celý kurz byl zajímavý, aktivační techniky jsou nejvyužitelnější."