Strategický nákup (OBCH5)

Management

Úkolem strategicky řízeného nákupu je nakupovat v ideální kvalitě, kvantitě a čase, od prověřeného dodavatele. V kurzu se naučíte používat nástroje strategického řízení nákupu, které vám pomohou zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu. Prakticky Vám představíme postupy pro optimalizaci procesu nákupu a snižování nákladů, získáte zde rovněž návod pro nastavení pravidel nákupu, určení rolí, jejich odpovědností a efektivního vyhodnocování zavedených nástrojů.

Lokalita, termín kurzuBrno
9.11. - 9. 11. 2018
Objednat
7.12. - 7. 12. 2018
Objednat
Praha
19.11. - 19. 11. 2018
Objednat
17.12. - 17. 12. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Koncept nákupu a tvorba nákupní strategie
  1. Segmentace nakupovaného zboží a služeb
  2. Metoda SMART a ABC analýza
  3. Diferenciace nákupních strategií podle situace na trhu
 • Optimalizace interních procesů a zvyšování výkonnosti
  1. Způsoby snižování nákupních cen a počtu aktivních dodavatelů
  2. Dosažení poklesu nákladů na logistické procesy
  3. Snížení objemu vázaných finančních prostředků ve skladových zásobách
 • Výběrová řízení dodavatelů
  1. Typy výběrových řízení, které lze použít
  2. Zjišťování informací a referencí o dodavateli
  3. Efektivní systémy hodnocení dodavatelů
 • Moderní trendy ve strategii nákupu
  1. E-procurement a jeho specifika v B2B a B2C
  2. Elektronické aukce a sběr dat
  3. Případová studie využití z praxe
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 400,00 Kč (6 534,00 Kč včetně 21% DPH)