Správa a efektivní řízení IT provozu (PRJM6)

Projektové a procesní řízení, Řízení projektů v IT

Na tomto kurzu Vám poskytneme pohled na IT provoz očima operátorů, vedoucích směn, manažerů a techniků. Dozvíte se, jak nastavit procesy ve firmě tak, aby byly co nejméně náročné na lidskou sílu či techniku, ale zároveň stále byly schopny doručit výstup v požadované kvalitě a termínu. Zaměříme se také na vedení lidí v týmu pracujícím na projektu, tj. efektivní komunikaci s nimi, předcházení či řešení krizových situací a práce s kompetencemi zúčastněných lidí. Absolventi kurzu jsou schopni vést IT projekty s menší chybovostí a vyšším nasazením zúčastněných stran.
Účastníci kurzu si rovněž chválí to, že zavedení metod uvedených v tomto kurzu snižuje psychickou zátěž spojenou s vedením projektů.
Lektor kurzu má více než 15 let zkušeností s vedením projektů v IT a jako externí konzultant působí v malých firmách i korporátech.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Správa IT provozu
  1. Koncept a hierarchie (lépe proaktivní než reaktivní)
  2. Základní požadavky
  3. Nástroje a pracovní postupy
  4. Znalostní databáze
  5. Lidské potřeby, možnosti a motivace (Workload / Resource leveling)
  6. Komunikační kanály (počet kanálů = n ( n-1 ) / 2
  7. Kompetence
  8. SLA (pomocník nebo strašák?)
 • Efektivní řízení IT provozu
  1. Sběr a vyhodnocení dat
  2. Porozumění datům (každý výsledek má nějaký kontext)
  3. Exaktní techniky versus „zdravý selský rozum“
  4. Překonání bariér (zkušenosti, jazyk, sociální a kulturní rozdíly)
  5. Service Desk operátor / Technický specialista / Architekt
  6. HelpDesk jako nástroj v obecném kontextu
  7. Incident / Problem / Change Management
  8. ITIL, Six Sigma, Continuous Improvement
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
8 400,00 Kč (10 164,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Toyoda Gosei Czech, s. r. o., Jitka V.
Správa a efektivní řízení IT provozu  ( PRJM6)
"oceňuji individuální přístup "