Smlouva o nájmu nebytových prostor , bytu i věcí movitých (PRSON)

Právo a finance, Obchodní a podnikové právo

Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuální právní úpravou nájemních smluv podnikatelských i soukromých, a to se zaměřením na řešení praktických problémů, které přinesla komplexní změna úpravy v roce 2014. Kurz je určen pronajímatelům nebytových prostor, bytů, věcí movitých i zástupcům firem pronajímajících si movité či nemovité věci.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Obecně k závazkovým vztahů
  1. Právního vztahy
  2. Základní pojmy závazkového práva
  3. Vznik, změna a zánik závazků
 • Smlouva o nájmu obecně
  1. Nájemní vztah, pacht, výprosa a výpůjčka
  2. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele
  3. Nájemné
  4. Skončení nájmu
 • Specifika nájemních smluv o nájmu bytu
  1. Pojem bytu a základní práva a povinnosti smluvních stran
  2. Nájemné a jistota
  3. Úprava, oprava a změna bytu, podnájem
  4. Skončení nájmu
 • Specifika nájemních smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání
  1. Skončení nájmu
  2. Označení provozovny a náhrada za převzetí zákaznické základny
 • Specifika nájemních smluv o podnikatelském nájmu věcí movitých a nájmu dopravního prostředku
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 400,00 Kč (6 534,00 Kč včetně 21% DPH)