SEO – Úvod do internetového marketingu (SEO1)

Marketing, Digitální marketing - SEO, PPC

Tento kurz poskytuje hluboký pohled na SEO (Search Engine Optimization) a jeho klíčovou roli v marketingovém mixu. Učí techniky optimalizace webových stránek, včetně optimalizace textů, obrázků, šablon a struktury stránky, stejně jako off-page SEO techniky pro získávání zpětných odkazů. Kurz také zahrnuje metody vyhodnocování SEO kampaní pomocí nástrojů jako Google Analytics a Google Search Console, a nabízí strategie pro získávání dat pro efektivnější SEO kampaně.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Porozumět významu a roli SEO v celkové strategii marketingového mixu
 • Naučit se techniky pro optimalizaci webových stránek, včetně textů, obrázků, šablon a struktury stránky
 • Osvojit si off-page SEO techniky, jako jsou techniky získávání zpětných odkazů a zmínek
 • Získat dovednosti v oblasti vyhodnocování SEO kampaní s využitím Google Analytics a Google Search Console

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Marketingoví profesionálové a manažeři, kteří chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti SEO
 • Vlastníci webů a podnikatelé, kteří chtějí zvýšit viditelnost a úspěšnost svých stránek ve vyhledávačích
 • Webdesigneři a vývojáři, kteří chtějí lépe pochopit, jak SEO ovlivňuje design a strukturu webových stránek

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Možnosti reklamy na internetu
 • Zaměření cílové skupiny a možnosti propagace
 • Plán internetové propagace
 • Analýza konkurence na internetu a její vyhodnocení
 • Rozbor klíčových slov
 • SEO optimalizace
  1. Úvod do problematiky SEO
  2. SEO audit (audit pro zlepšení vyditelnosti webu ve vyhledavačích)
  3. IA audit (audit informační architektury)
  4. Optimalizace zdrojového kódu webu
  5. Zjisťování pozicí ve vyhledavačích
  6. Implementace navrhnutých změn
  7. Užitečné nástroje
  8. Nepovolené metody
 • Link building - budování zpětných odkazů
  1. Využití a výhody budování zpětných odkazů
  2. Návrhy a úpravy webů pro možnosti budování odkazů
  3. Ohodnocení kvality a síly zpětných odkazů
  4. Princip PageRank
  5. Metody pro získávání odkazů (registrace do katalogů, výměna odkazů, publikování na jiných webech, tiskové zprávy, sociální sítě a záložkové systémy, fóra, blogy, nákup zpětných odkazů, Linkbait a jiné metody pro přirozené získavání odkazů)
  6. Management odkazů a jejich vyhodnocování
 • SEO - pokročilé metody spojené s internetovým marketingem
  1. Copywriting- tvorba kreativních textů a blogů
  2. Virální marketing
  3. Online hry a soutěže
  4. Sociální sítě a jejich výhody pro SEO (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn)
 • SEO - vyhodnocování
  1. Měření efektivnosti, výsledků a ROI
  2. Další plánování
Předpokládané znalosti:
Znalost práce na PC
Doporučený následný kurz:
Google Ads a Sklik (MARK30)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

Česká správa sociálního zabezpečení, Jan V.
SEO – Úvod do internetového marketingu ( SEO1)
"Užitečně strávený čas"