Rozvoj obchodních dovedností (OBCH7)

Obchodní dovednosti, Obchodní dovednosti

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání. Prakticky se naučíte zvládat nestandardní námitky i obtížné situace, dozvíte se, jaké jsou typy problematických zákazníků a jak s nimi jednat. Zdokonalíte se v technikách přesvědčivé prezentace a umění zaujmout svého zákazníka.

Lokalita, termín kurzu



Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Typologie zákazníka
  1. Charakteristika jednotlivých typů
  2. Cílová skupina mých produktů a služeb na konkrétní zákazníky
  3. Motivace zákazníka podle typů (osobnostní typologie)
  4. Obchodní komunikace, argumentace a prezentace nabídky s ohledem na typ zákazníka
  5. Práce s námitkami podle typu zákazníka
 • Vedení obchodního jednání
  1. 3 složky obchodu – důvěra, logika, emoce
  2. Příprava na obchodní jednání
  3. Definování cíle jednání
  4. Podmínky pro vytvoření dlouhodobého vztahu se zákazníkem
  5. Zahájení obchodního rozhovoru
  6. Vytvoření pozitivní atmosféry
  7. První dojem, image obchodníka
  8. Small talk
  9. Zjišťování potřeb zákazníka
  10. Porozumění motivací zákazníka, pyramida potřeb zákazníka
  11. Otázky, které vedou k cíli
  12. Aktivní naslouchání
  13. Práce s námitkami, předcházení námitkám
  14. Vyjednávání ceny, obchodních podmínek
  15. Uzavření obchodního rozhovoru
  16. Praktický nácvik vedení obchodního rozhovoru
 • Náročné situace v prodeji
  1. Nákupní signály – čtení verbálních, neverbálních signálů zákazníka
  2. Reakce na nákupní signály pro uzavření obchodu
  3. Uzavírací techniky
  4. Zvládání problematických situací se zákazníky
  5. Techniky prezentování ceny
  6. Pokročilé techniky zvládání námitek
  7. Rozdíly mezi námitkou, reklamací, stížností
  8. Techniky přímé komunikace
  9. Praktický nácvik jednotlivých technik v modelových situacích
Doporučený předchozí kurz:
Obchodní dovednosti (OBCH4)
Doporučený následný kurz:
Obchodní vyjednávání (OBCH6)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

PILANA Metal s.r.o., Lukáš P.
Rozvoj obchodních dovedností  ( OBCH7)
"Přínosem pro mne bylo zvládání námitek, řetězec přidané hodnoty, swot analýza. Jsem unavený v dobrém slova smyslu. Mám spoustu věcí o kterých budu přemýšlet."
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Dagmar C.
Rozvoj obchodních dovedností  ( OBCH7)
"Velmi srozumitelné a přínosné školení."