Řízení změn – Change management (MNGM28)

Management, Manažerské dovednosti

Úspěšně a efektivně zaváděné změny jsou pro každou organizaci předpokladem její výkonnosti, stability a adaptability. Často je však změnový management ve firmách podceňován a zapomíná se na dopady změn v procesech, tak v lidských zdrojích. Změny bývají spojeny např. s nárůstem zátěže, rizik, zhoršením komunikace, snížením motivace a následně s poklesem výkonu. A lidé se jim pak přirozeně brání. Praktický workshop je určen pro manažery na všech pozicích, personalisty, vedoucí pracovních týmů, auditory, poradce atd. Cílem workshopu je naučit se vzbudit v lidech pozitivní přístup ke změnám a seznámit účastníky s postupy, bez nichž nelze ve firemní praxi změny úspěšně připravovat a implementovat.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Změna v organizaci
  1. Změna jako příležitost
  2. Identifikace potřeby změn
  3. Manažerský pohled: klíčové předpoklady, indikátory úspěchu změny
 • Porozumění změnám ve Vaší společnosti
  1. Minulé, současné, budoucí změny
  2. Způsoby, které ovlivnily chod Vaší firmy
  3. Dopad na lidi, výrobky, služby, procesy
  4. Typické chyby v řízení změn ve firmách a organizacích – jak se z nich poučit
 • Odpor vůči změnám
  1. Bariéry pracovníků vůči změnám
  2. Určení dopadu změny na jednotlivce a týmy
  3. Způsoby překovávání odporu vůči změně
  4. Komunikace změn ve firmě, v týmu
 • Strategie řízení změny
  1. Teorie řízení změny v organizaci
  2. Složení a role realizačního týmu
  3. Modely řízení změn
 • Plánování změny v organizaci
  1. Volba vhodné strategie zavedení změny
  2. Stanovení cílů změnového procesu
  3. Implementace a monitorování změny
  4. Vyhodnocení změny
  5. Vyhodnocování průběhu změnového procesu a měření odchylek
 • Praktické příklady, modelové situace, rozbor konkrétních případů účastníků workshopu
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 200,00 Kč (9 922,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

DHL Supply Chain s.r.o., Kateřina V.
Řízení změn – Change management  ( MNGM28)
"Za mě celkově velká spokojenost."