Řízení projektových a procesních rizik (PRJM5)

Projektové a procesní řízení, Projektový management

Každý složitější pracovní úkol je vystaven různým interním a externím rizikům. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení vytýčeného cíle.
V kurzu si uděláte přehled o schopnostech a dovednostech potřebných pro úspěšné řízení rizik, seznámíte se s ověřenou metodikou a představíme konkrétní využívané techniky a metody..

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do problematiky řízení rizik
  1. vznik potřeby řízení rizik
  2. Petrohradský paradox
  3. teorie her a ekonomického chování
  4. analýza rozhodování při řízení rizik
 • Hlavní úkoly Risk Managementu
  1. definice a úloha Risk Managementu
  2. základní členění a pojmy
  3. finanční rizika – analýza, odhad a řízení
  4. metody řízení rizik z praxe
  5. analytické techniky pro identifikaci rizik
 • Celofiremní Risk Management
  1. členění rizik z celofiremního pohledu
  2. role managementu v systému řízení rizik
  3. pozice a úloha risk manažera
  4. specifika řízení v krizové situaci
  5. vyhodnocení rizika protistrany
  6. zhodnocení rizik při nastavení strategických cílů
 • Nastavení řízení rizik v praxi
  1. výhody zavádění řízení rizik
  2. statut a úloha interního auditu
  3. nastavení řízení rizik v praxi
  4. časté chyby z praxe a jejich řešení
 • Nastavení řízení rizik v projektech
  1. zavádění řízení rizik v projektech
  2. nastavení řízení rizik v praxi
  3. časté chyby z praxe a jejich řešení
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

SIGMA DIZ spol. s r.o., Karel V.
Řízení projektových a procesních rizik  ( PRJM5)
"Školení hodnotím pozitivně, bylo přehledné a získali jsme aplikovatelné informace."
SEMIKRON, s.r.o., Martin B.
Řízení projektových a procesních rizik  ( PRJM5)
"Príjemná atmosféra, školitel s velmi dostatočnou znalosťou problematiky - aj z iných firiem. Najviac ma zaujala kritická cesta a využitie SWOT analýzy pri obhajobe projektu."
RPIC-ViP s.r.o., Jiří N.
Řízení projektových a procesních rizik  ( PRJM5)
"Školení přineslo zajímavý pohled do problematiky komerční sféry."