Rétorika 4.0: Mistrovství mluveného projevu v online prostředí -Virtuálně (SSVP8)

Prezentační dovednosti, Rétorika

Pokud chcete zdokonalit své prezentační dovednosti, naučit se lépe vyjadřovat své myšlenky a zlepšit se v mluveném projevu, pak je tento praktický online workshop určen právě Vám. Pomocí rétorických technik se naučíte odbourávat trému a mluvení před publikem pro Vás přestane být noční můrou. Přesvědčíte se, že tato schopnost je ve skutečnosti dána každému člověku. Tento vzdělávací program je určen pro všechny profese, jejichž úspěch je postaven na komunikaci a schopnosti maximálně využít sílu mluveného slova.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

V Kurzu se naučíte

 • praktickým způsobem rozvíjet získané řečnické dovednosti
 • uplatňovat nový pohled na prezentace a způsob jejich tvorby
 • prodávat svoje myšlenky jinak, než jen hustě popsaným slidem
 • používat příběhy jako nástroj pro rychlou komunikaci důležitých informací
 • přitáhnout oči publika k tomu důležitému a pracovat s jeho pozorností
 • definitivně vypořádat se svou trémou a obavami z projevu
 • trénovat techniky projevu a zároveň získáte od lektorky empatickou zpětnou vazbu na svůj způsob sebeprezentace

kurz je určený pro

 • všechny, jejichž úspěšná práce je založená na veřejném vystupování a komunikačních i prezentačních dovednostech,
 • a také ty, kdo se chtějí zdokonalovat ve svém mluvním projevu a zvýšit tím hodnotu svého sdělení.

Forma výuky

forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, a to v podobě pravidelných samostatných výukových modulů, zpravidla 1x týdně jako otevřený kurz.

U uzavřených firemních kurzů jsou termíny a četnost realizace dány dohodou, na základě možností a potřeb klienta.

Kromě vlastní výuky je součástí programu také následná péče formou individuálních konzultací lektora s jednotlivými účastníky v časech dle operativní domluvy.

Termíny

Den zahájení vzdělávacího programu se uskuteční po domluvě s lektorem a všemi účastníky. Termíny navazujících dní budou naplánovány také dohodou účastníků s produktovým manažerem vzdělávacího programu a lektorem.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • 1. Rétorika a technika řeči (3 hodiny)
 • V tomto online workshopu se naučíte základům práce s dechem, artikulací a technikami správné výslovnosti. Budeme se prakticky věnovat dechovým cvičením a posilování rétorických dovedností a mluvního projevu. Dozvíte se, jak u veřejného vystupování pracovat s gesty, prostorem a časem.
  1. Typy dýchání a práce s dechem
  2. Modulace řeči (frázování, intonace, větný akcent) 
  3. Dechová cvičení 
  4. Tvoření hlasu – fonace (artikulace, jazykolamy, výslovnost, hlasová ohebnost) 
  5. Práce s hlasem, gesty, prostorem a časem
  6. Rétorická praktická cvičení a dechová cvičení
 • 2. Zvládání trémy a obav z mluveného projevu (3 hodiny)
 • V tomto online workshopu si prohloubíte znalosti a dovednosti získané v prvním bloku tohoto vzdělávacího programu. Ukážeme si, jak přes emoce, dýchání a postoj posilovat Vaše silné stránky v mluveném projevu. Vyzkoušíte si techniky dechových cvičení, posílíte svoje rétorické dovednosti a zdokonalíte svůj mluvní projev.
  1. Pozitivní myšlení – práce se silnými stránkami 
  2. Techniky pro zvládání trémy a obav z projevu 
  3. Pohybové a dýchací aktivity 
  4. Relaxační metody
  5. Praktický nácvik jednotlivých relaxačních technik
 • 3. Příprava a struktura mluveného projevu (3 hodiny)
 • V tomto online workshopu je nosným tématem struktura mluveného projevu a její příprava. Naučíte se jak si stanovit cíl projevu a jak v něm pracovat s klíčovými myšlenkami. Pochopíte také důležitost prvního a závěrečného dojmu z mluveného projevu.
  1. Strukturování projevu (emocionální a racionální stránka projevu)
  2. Účel, cíl a nosná myšlenka projevu
  3. Příprava projevu
  4. První dojem
  5. Poutavý úvod projevu
  6. Klíčové myšlenky projevu
  7. Závěr a závěrečný dojem z projevu
 • 4.Zapojení příběhu do prezentace (3 hodiny)
 • Příběhy provázejí lidstvo od jeho prvopočátků. Oslovují nás v každé situaci a všemi možnými formami: psanou, mluvenou i beze slov. V tomto online workshopu budeme pracovat se silou příběhu. Naučíte se jak jej správně využít ve veřejném vystupování, či prezentaci.
  1. Příběh v prezentaci a jeho praktické využití
  2. Působivost příběhu v prezentaci
  3. Práce se strukturou, dynamikou a poselstvím v příběhu
  4. Tvorba vlastního příběhu 
  5. Praktický nácvik mluveného projevu
 • 5. Trénink prezentace projevu v online prostředí (3 hodiny)
 • V tomto online programu se budeme věnovat posilování rétoriky a silných stránek vašeho mluveného projevu. Pomocí komunikačních a rétorických cvičení si budete moci prakticky vyzkoušet vlastní veřejné vystupování a mluvený projev. Pro posílení sebedůvěry Vašeho projevu zapojíme techniku zpětné vazby, kterou se budete učit dávat i přijímat.
  1. Příprava vlastního projevu na vybrané téma
  2. Kompozice veřejného vystoupení
  3. Vlastní přednes před skupinou 
  4. Zpětná vazba – strukturované skupinové a individuální doporučení
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 12:00hod.)

Reference:

Velmi zajímavé školení, hodně praktických ukázek a cvičení. Celé školení bylo vedeno zábavnou formou a mohu je jen doporučit.

Lektorka

Ing. Pavla Pešková Gazdíková spolupracuje se společností ICT Pro jako lektorka a koučka. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2010 a zaměřuje se na témata osobního rozvoje, prezentačních dovedností, rétoriky, komunikačních dovedností a řešení náročných komunikačních situací.

Hlavním smyslem její práce a životním cílem je provázet klienty, kteří chtějí posílit pružné myšlení, rozvinout silné stránky své osobnosti, praktikovat v profesi činorodost i aktivně zvládat zátěž. Zaměřuje se na práci s klienty podle jejich specifikace cílů a potřeb a vede je k převzetí iniciativy, zodpovědnosti a tvořivosti.

Vybrané zákaznické reference

ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Štěpánka J.
Rétorika 4.0: Mistrovství mluveného projevu v online prostředí -Virtuálně ( SSVP8)
"Z důvodu Covid-19, máme kurz formou skypu, ale vůbec to nevadí. Nejvíce mě zaujal úvod, kdy jsme se měli představit a vybrat si předmět, který nás nejvíce vystihuje. Jako přínos - dát dostatečný důraz na hlavní myšlenku."