Relaxační techniky (OSOB7)

Rozvoj osobnosti, Stress and Life Management

Kurz zahrnuje techniky pro uvolnění napětí v duševní i fyzické stránce osobnosti. Čím více napětí pociťujete, tím rychleji se unavíte, tím slabší je váš imunitní systém a tím větší disharmonie se ve vašem těle i myšlení projevuje. Chcete se cítit dobře? Mnoho relaxačních cvičení pomáhá aktivovat pocit pohody a zlepšení kvality života. Obohatíte se o jednoduchá cvičení a techniky, abyste mohli harmonizovat nejenom váš pracovní život

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Přínosy relaxace
  1. Zmírnění fyzických příznaků
  2. Zvýšení pocitu uvolnění
  3. Zlepšení koncentrace
  4. Navýšení vitality
  5. Větší schopnost zvládat problémy
 • Sebepozorování
  1. Včasné varovné signály organismu
  2. Zvyšování vnímavosti
  3. Uvolnění zátěže
  4. Ladění myšlenek
  5. Sebemonitorování
 • Snižování napětí
  1. Svalová relaxace
  2. Snížení automatického napětí
  3. Uvědomované dýchání
  4. Překonání myšlenkových vzorců
  5. Mentální imaginace
 • Techniky relaxace
  1. Techniky pro snížení emočních bloků
  2. Relaxace při zátěži
  3. Využití zvuku
  4. Vizualizace
  5. Pohybová aktivita
 • Vytvoření prostoru pro relaxaci ve vašem životě
  1. Motivace pro změnu současného postoje
  2. Vytváření prostoru pro relaxaci
  3. Vytváření návyků pro relaxaci v práci
  4. Zavádění rutin do pracovního života
  5. Vlastní plán
 • Shrnutí, závěr
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

TEDDIES s.r.o., Renata K.
Relaxační techniky ( OSOB7)
"Dojem velmi kladný, poutavá a zajímavá forma výkladu paní lektorky. Naučila nás pracovat sami se sebou a postavit se výzvám. Informace určitě použitelné do všech oblastí života a hlavně poznání, že vše je jen na nás."
TEDDIES s.r.o., Lucie K.
Relaxační techniky ( OSOB7)
"Přínosem bylo vnímání "sama sebe" a není potřeba se bát být sama sebou. Velmi oceňuji techniky a praktické úkol, které jsme si dělaly samy pro sebe."