Produktové portfolio a jeho vliv na marketing (MARK27)

Marketing, Obsahový marketing

Cílem praktického workshopu je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti pro úspěšné propojení produktového portfolia s marketingovou strategií. Naučíte se efektivně identifikovat potřeby zákazníků, stavět digitální produkty odpovídající těmto potřebám a vytvářet marketingovou komunikaci, která oslovuje cílovou skupinu. Prostřednictvím praktických příkladů a technik se naučíte, jak dosáhnout jednotného sdělení a zvýšit dopad vaší marketingové strategie.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Zlepšit porozumění potřebám zákazníků a lépe je identifikovat
 • Posílit schopnost vytvářet digitální produkty a služby
 • Získat dovednosti pro řízení marketingové strategie a komunikace napříč celým životním cyklem produktu
 • Získat ucelený pohled na propojení produktového portfolia s marketingem a jeho vliv na úspěch vaší firmy

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Členové produktových a marketingových týmů
 • Vedoucí pracovníci a manažeři z oblasti produktového rozvoje a marketingu
 • Odborníci v IT oborech
 • Každý, kdo se zajímá o digitální produktový marketing

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Zjišťování zákaznických potřeb
  1. Techniky a metody pro sběr informací o zákaznících
  2. Analýza potřeb a preferencí cílové skupiny
 • Tvorba digitálních produktů
  1. Strategie pro optimalizaci produktového portfolia
  2. Návrh a vývoj digitálních produktů řešících specifické potřeby zákazníků
 • Marketingová komunikace od zákaznických potřeb
  1. Vytváření marketingových strategií ze zákaznických potřeb
  2. Propojení produktového portfolia s marketingovou komunikací
 • Řízení komunikace napříč životním cyklem zákazníka
  1. Komunikace s novými i stávajícími zákazníky po celý životní cyklus produktu
  2. Strategie udržení a rozvoje dlouhodobých vztahů se zákazníky
 • Digitální produktový marketing a jeho dopad
  1. Využití digitálních a AI nástrojů pro maximalizaci dopadu marketingové komunikace
  2. Spolupráce produktového a marketingového týmu
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

ARBURG, spol. s r.o., Martina Š.
Produktové portfolio a jeho vliv na marketing ( MARK27)
"Pro mne bylo důležité, aby lektor měl praktické zkušenosti a to bylo splněno. Byl to potřebný základ jako vhled do problematiky."