Procesní řízení (PROC1)

Projektové a procesní řízení

V rámci školení procesního řízení posluchači získají základní znalosti a přehled v oblasti procesního řízení, procesního modelování a optimalizací procesů.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základy procesního řízení
  1. Typy procesů (hlavní, řídící podpůrné)
  2. Procesní mapa, praktický nácvik tvorby a modelování
  3. Modelování procesů
  4. Vykonávání procesů
  5. Analýza procesů
  6. Optimalizace procesů
  7. Definice zodpovědnosti
  8. Procesní podpora v informačních technologiích
  9. Unifikace popisu pracovních postupů
 • Praktické příklady modelovacích jazyků
  1. Unified Modeling Language
  2. BPNM (Business Process Modeling Notation)
  3. Diagram datových toků – DFD (Data Flow Diagram)
 • Modelování procesů
  1. Co je to modelování procesů
  2. Jak se vytváří procesní model
  3. V jakých úrovních probíhá modelování
  4. Jakými pohledy se na proces můžeme dívat
 • Vykonávání procesů
  1. Co je to vykonávání procesů
  2. Co je to BPML
 • Procesní řízení
  1. Vlastník procesu
  2. Metriky
  3. Požadované zdroje (člověkohodiny, materiál, finance, další prostředky a zdroje)
  4. Požadované vstupy
  5. Produkty / Výstupy procesu
  6. Detailní mapování jednotlivých procesů (vstup, výstup, délka, vlastník …)
  7. Metody pro řízení projektu (Ganttovy diagramy, Milníky)
  8. Porovnání skutečnosti a plánovaného vývoje
 • Optimalizace procesů
  1. Ověření procesu, jeho průchodnosti, kapacit, časové náročnosti (kritické cesty)
  2. Eliminace duplicitních procesů
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
20 900,00 Kč (25 289,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ANTS spol. s.r.o., Marek D.
Procesní řízení ( PROC1)
"Příklady z praxe byly velmi zajímavé. Občas se mi zdálo, že lektor zbytečné odbočil od tématu. Celkově hodnotím kurz jako velmi přínosný."
STAND CZ spol. s r.o., Jan M.
Procesní řízení ( PROC1)
"Na kursu mně zajímalo především modelování, což jsem se dozvěděl v potřebné míře, vč. doporučení modelovacích nástrojů. Celkově pro mě kurs měl trochu pomalejší tempo, asi bych ho shrnul do 2 dnů. Chápu ale, že jiným účastníkům může tempo vyhovovat. "