Podpora vnitřní motivace a zpětná vazba (OSOB5)

Rozvoj osobnosti, Emoční inteligence a motivace

Seznámíte se s technikami zpětné vazby, které motivují k výkonům a vytváří uvolněnou atmosféru na pracovišti. Dozvíte se, jak sdělovat „špatné zprávy“, které se týkají mezer ve zvládání úkolů. Zjistíte, jak se můžete sami motivovat. Kurz je určen pro majitele firem, personalisty, manažery, vedoucí směn apod., kteří se chtějí zbavit nepříjemností spojených s motivací a podáváním zpětné vazby.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vytváření prostředí pro zpětnou vazbu
  1. Zpětná vazba a důvody pro její podávání
  2. Efektivní komunikace zpětné vazby
  3. Požadavky na transparentnost, autenticitu
  4. Záměrná zpětná vazba
  5. Nezáměrné působení při podávání zpětné vazby
 • Naslouchání a budování důvěry
  1. Přizpůsobení se potřebám příjemce zpětné vazby
  2. Rozvoj naslouchání
  3. Projevy nezájmu ve vztahu
  4. Využití empatie při budování důvěry
  5. Sdělování hodnoticích soudů
 • Postup rozhovoru se zpětnou vazbou
  1. Krátkodobé a dlouhodobé cíle
  2. Postup pro vymezení cíle
  3. Strukturované dotazování
  4. Metodika škálování a její využití
  5. Reflexe a sebereflexe
 • Posilování projevů jednání
  1. Motivační funkce pozitivní zpětné vazby
  2. Pobídka k opakovanému chování
  3. Spojení mezi úsilím a úspěchem
  4. Formulování pozitivní zpětné vazby
  5. Trénink podávání negativní zpětné vazby
 • Oslabování projevů jednání
  1. Negativní zpětná vazba
  2. Porucha jako zdroj informace pro zlepšení
  3. Rozpoznání hranice jednání
  4. Formulování negativní zpětné vazby
  5. Trénink podávání negativní zpětné vazby
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 400,00 Kč (8 954,00 Kč včetně 21% DPH)