Plánování a cíle (MARK8)

Marketing, Marketingová strategie

Stanovení cílů je jednou z nejvíce opomíjených částí marketingu. Existuje celá řada příkladů, kdy nejasné nebo vágní stanovení cílů vedlo nejen k jejich nenaplnění, ale k nejasné interpretaci a následně k ústupu od marketingových aktivit.

V našem kurzu vám ukážeme jak stanovovat správně cíle, aby nedocházelo k těmto nežádoucím efektům a bylo dosaženo požadovaného marketingového cíle.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do plánování
  1. Chyby při plánování
  2. Podcenění cílů
  3. Minutí cílů
  4. Neúplné definování cílů
 • Strategie a její výstupy
  1. ISAPO
  2. Target generátor Assesment
 • Cíle
  1. Formování a konkretizace
  2. Zajištění měřitelnosti
  3. Ověření správnosti cílů
  4. Testování výstupů
 • Příklady z práce
  1. Správně stanovené cíle
  2. Chybně stanovené cíle
 • Vyhodnocení cílů
  1. Správné vyhodnocení - kvantifikace, jasný efekt
  2. Nesprávné vyhodnocení - vágnost, informační mlha
  3. Jak zabránit zkreslení výsledků
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Marketingová analýza (MARK2)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
4 500,00 Kč (5 445,00 Kč včetně 21% DPH)