Plánování a cíle (MARK8)

Marketing

Stanovení cílů je jednou z nejvíce opomíjených částí marketingu. Existuje celá řady příkladů, kdy nejasné nebo vágní stanovení cílů vedlo nejen k jejich nenaplnění, ale k nejasné interpretaci a následně k ústupu od marketingových aktivit. V našem kurzu vám ukážeme jak stanovovat správně cíle, aby nedocházelo k těmto nežádoucím efektům a bylo dosaženo požadovaného marketingového cíle.

Lokalita, termín kurzuBrno
1.4. - 1. 4. 2019
Objednat
29.4. - 29. 4. 2019
Objednat
Praha
1.4. - 1. 4. 2019
Objednat
29.4. - 29. 4. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do plánování
  1. Chyby při plánování
  2. Podcenění cílů
  3. Minutí cílů
  4. Neúplné definování cílů
 • Strategie a její výstupy
  1. ISAPO
  2. Target generátor Assesment
 • Cíle
  1. Formování a konkretizace
  2. Zajištění měřitelnosti
  3. Ověření správnosti cílů
  4. Testování výstupů
 • Příklady z práce
  1. Správně stanovené cíle
  2. Chybně stanovené cíle
 • Vyhodnocení cílů
  1. Správné vyhodnocení - kvantifikace, jasný efekt
  2. Nesprávné vyhodnocení - vágnost, informační mlha
  3. Jak zabránit zkreslení výsledků
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Analýza firemního marketingového prostředí (MARK2)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 200,00 Kč (5 082,00 Kč včetně 21% DPH)