Osobní leadership v soukromém i pracovním životě (OSOB9)

Rozvoj osobnosti, Osobní rozvoj

Chcete porozumět sobě samým? Čím podporovat svou autenticitu? Jak působit autenticky v pracovním prostředí? Na tomto kurzu se dozvíte, jak pracovat na své autenticitě a důvěryhodnosti. sou situace, které dokážeme zvládnout sami, pokud víme, jak na sebe. Dozvíte se, jak nakládat s vlastní motivací i důvěrou v sebe sama. Kurz je určen pro majitele firem, manažery, obchodníky, vedoucí týmů a další profese, u nichž je žádoucí autenticita.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Autentické modelování a sebereflexe
  1. Schopnost sebeuvědomění pro spokojenost
  2. Důraz na sebehodnocení před hodnocením ostatních
  3. Úskalí nevědomého sebevyjádření
  4. Sebeprosazování a posun k aroganci
  5. Sebereflexivita
 • Poznávání vlastní současné hodnoty i budoucího potenciálu
  1. Hodnota sebe sama a sebedůvěra
  2. Podstata vnitřní motivace
  3. Nástroje vnitřní motivace a rozvíjení se
  4. Hodnoty pro usnadnění vztahu k sobě i k ostatním
  5. Vytváření prostoru pro individuální styl
 • Proaktivní přístup k vedení sebe sama
  1. Aktivní určování vlastních potřeb a odstraňování překážek
  2. Proaktivita versus osobní pasivita
  3. Pravidelnost, konzistentnost jednání a odkládání rozhodnutí
  4. Posilování úrovně odpovědnosti za sebe sama
  5. Výstup z komfortní zóny
 • Limitující přesvědčení
  1. Limitujících přesvědčení v mysli
  2. Snížení vlivu limitujících přesvědčení
  3. Posílení otevřeného myšlení
  4. Pozornost ve vztahu k sobě
  5. Pozornost k humanizaci vztahů
 • Plánování dalšího postupu
  1. Důslednost a lpění
  2. Vnímání nepříjemných událostí
  3. Změna pohledu na nepříjemné události
  4. Utváření návyků
  5. Tvorba akčního plánu
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 400,00 Kč (8 954,00 Kč včetně 21% DPH)