Ochrana dat (GDPR) dle nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Ochrana osobních údajů

Školení Managementu Ochrany Dat seznámí účastníky s požadavky nové směrnice EU týkající se ochrany dat – General Data Protection Regulation (2016/679 /EC), zkráceně GDPR, a požadavky na implementaci systémů ochrany dat dle této směrnice. Tento interdisciplinární kurz seznámí účastníky s požadavky základních zákonů a norem používaných pro tzv. „Data Management a Data Protection a také požadavky na technologie vyžadované dle směrnice GDPR (2016/679 /EC).
Kurz je zaměřen na odborníky z oblasti řízení ochrany dat, kteří mají zájem implementovat Data Management, ať už z hlediska systémového a procesního, tak i z hlediska technologického.
Tento dvoudenní intenzivní kurz vysvětlí účastníkům, jak je chápána vzájemná závislost systémových požadavků a IT, jak implementovat Ochranu dat ve specifických podmínkách jejich organizace.
Tento kurz poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení nových požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR.

Lokalita, termín kurzuBrno
29.10. - 30. 10. 2018
Objednat
10.12. - 11. 12. 2018
Objednat
21.1. - 22. 1. 2019
Objednat
Praha
19.11. - 20. 11. 2018
Objednat
7.1. - 8. 1. 2019
Objednat
18.2. - 19. 2. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Definice a zdroje pro GDPR, základní rámec odpovědností
 • Role standardů a legislativy.
 • Základní terminologie v oblasti ochrany dat (DPO, DPIA, DLP, IDS)
 • Základní rozdíly mezi zákonem na ochranu os. údajů a novou směrnicí EU (GDPR).
 • Subjekty dat a jejich práva.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů a informační povinnost; jak upravit současné souhlasy a smluvní podmínky.
 • Princip odpovědnosti (accountability) a prokazování souladu s nařízením.
 • Požadavky na odpovědnost za dodržování GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), posuzování vlivu (DPIA).
 • Zabezpečení osobních údajů, oznamování bezpečnostních incidentů a jak upravit vnitřní procesy.
 • Vztahy se subdodavateli a dalšími subjekty – zpracovatelé a jiní správci, jak upravit smluvní podmínky.
 • Předávání osobních údajů do zahraničí a na co si při něm dát pozor.
 • GDPR a jeho vliv na změny procesů organizace.
 • GDPR a hodnocení a řízení rizik.
 • Důsledky GDPR pro IT infrastrukturu a jejich vliv na informační bezpečnost.
 • Příklady bezpečnostních opatření pro realizaci požadavků GDPR.
 • Monitoring a reporting z hlediska požadavků GDPR, oznamování bezpečnostních incidentů.
 • Odpovědnost vůči subjektům údajů a sankce za nedodržování směrnice EU.
Předpokládané znalosti:
Je vhodné být obeznámen se zákonem na ochranu os. údajů (101/2000 Sb.) a znát definice a pojmy v ochraně dat.
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
10 800,00 Kč (13 068,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

IN - EKO TEAM s.r.o., Dana S.
Ochrana dat (GDPR) dle nařízení EU 2016/679  ( GDPR)
"Informace přínosné a jasné."