Obsahový marketing pro manažery (MARK8)

Marketing, Digitální marketing pro manažery

Tento kurz klade důraz na praktické využití poznatků ve Vaší marketingové praxi. Často slýcháme, jaké nové nástroje použít, co dělat jinak. Zapomíná se ale na obsah, který je zásadním nositelem firemních hodnot a odlišuje vás od konkurence. V kurzu se naučíte, co je to obsahový marketing, jak ho začlenit do marketingového mixu a jaký obsah tvořit. Naučíme vás také, jak zadávat úkoly týmu a jak číst content plán.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Porozumět, co je to obsahový marketing
 • Začlenit obsahový marketing do marketingového mixu
 • Určit, jaký obsah tvořit a proč
 • Pochopit, jaké výsledky a výstupy očekávat od obsahového marketingu
 • Určit, jak zadávat úkoly podřízeným
 • Vytvořit a vyznat se v content plánu
 • Poznat kvalitní obsah

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Manažeři
 • Majitelé firem
 • Marketingoví ředitelé

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Co je to obsahový marketing 
  1. Kdy je vhodné pracovat s obsahovým marketingem 
  2. Jak začlenit obsahový marketing do marketingového mixu 
 • Jaký obsah zvolit a proč 
  1. Content podle náročnosti 
  2. Content podle frekvence 
  3. Content podle účelu 
  4. Content podle očekávaného výsledku 
 • Obsahový marketing v týmu 
  1. Jak zadávat obsah 
  2. Kontrola kvality výstupu 
 • Content plán 
  1. Jak vytvořit content plán 
  2. Jak pracovat s content plánem 
  3. Vytvoření vlastního content plánu 
 • Jak poznat kvalitní obsah 
  1. Dělení složitých skriptů do několika dílčích kroků
  2. Práce se štítky
  3. Pokročilá úprava cílů reklamních kampaní
  4. Bidding adjustment za pomoci Google Ads skriptů
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Digitální marketing (MARK16)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)