Obchodní vyjednávání (OBCH6)

Obchodní dovednosti, Obchodní dovednosti

Kurz je určen pro všechny, kteří se potřebují naučit dosahovat úspěchů i ve chvíli, kdy vás tlačí čas, požadavky vašeho zaměstnavatele i argumenty protistrany. Získáte osvědčené vyjednávací strategie a techniky a naučíte se, jak se připravit na jednání a jak je profesionálně vést.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobnost a individuální styl komunikace
  1. Sebepojetí, poznávání silných stránek a jejich vytěžení
  2. Využití osobnostních specifik a stanovení výzvy k akci
  3. Utváření vlastní věrohodnosti a spolehlivosti
  4. Sebeprezentace a její účinky
 • Příprava rámce vyjednávání a argumentace
  1. Stanovení sdíleného cíle vyjednávání
  2. Poznávání druhé strany a situace
  3. Stanovení přijatelného řešení
  4. Přesvědčivost a argumentace
 • Psychologické faktory vyjednávání
  1. Záměr, skutečné potřeby zákazníka
  2. Využití osobnostního profilu zákazníků
  3. Psychologické aspekty vyjednávání s firemními zákazníky
 • Techniky a průběh vyjednávání s firemními zákazníky
  1. Zájmy vyjednávajících stran
  2. Cíle a priority druhé strany
  3. Překonávání blokací
  4. Práce s ochotou
  5. Podpora cíle v procesu vyjednávání
  6. Postup pro úspěšné vyjednávání – jednotlivé kroky
  7. Typické námitky firemních zákazníků a jejich zpracování
  8. Dynamické faktory a konstruktivní řešení
  9. Nácvik jednotlivých technik vyjednávání
Doporučený předchozí kurz:
Obchodní dovednosti (OBCH4)
Doporučený následný kurz:
Obchodní komunikace a prezentace (OBCH2)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
7 200,00 Kč (8 712,00 Kč včetně 21% DPH)