Neurolingvistické programování (OSOB2)

Rozvoj osobnosti, Emoční inteligence a motivace

Na tomto kurzu Vás seznámíme s metodami Neurolingivistického programování (NLP), které Vám pomohou snáze zvládat krizové situace, lépe pracovat se sděleními protistrany v rámci komunikace, navazovat vztahy a snižovat pocit vnitřního napětí. Techniky NLP směřují k usnadnění změn v myšlení a jednání a tím vedou k hlubšímu sebepoznání.

Absolventi kurzu jsou schopni snáze navozovat pocity pohody a úspěšně zvládat nepříjemné situace v profesním i osobním životě.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Neurolingvistické programování
 • Podpora vlastního pokroku
  1. Vnitřní mapy světa, mapa versus teritorium
  2. Odhalení a modifikování omezujících přesvědčení v individuální mapě světa
  3. Filtrování vnějších jevů našimi smysly
 • Reprezentační systémy a jejich využitelnost
  1. Vizuální
  2. Auditivní
  3. Kinestetický
  4. Olfaktorický
  5. Gustatorický
 • Rozvoj vnímání projevů druhého jedince
  1. Kalibrace zraková
  2. Sluchová kalibrace
  3. Nevědomé kalibrování
  4. Praktikování kalibrace
 • Dovednost utváření raportu, podpory pozitivních mezilidských vztahů
  1. Cesta k ostatním – sdílení podobnosti a utváření účasti
  2. Zrcadlení řeči těla druhého jedince
  3. Tón, rychlost, hlasitost a rytmus řeči
  4. Kontext raportu a respektu v komunikaci
 • Proces kotvení pro seberegulaci
  1. Vytváření stimulu
  2. Emocionální vyladění
  3. Vytváření kotvy
  4. Uplatnění asociací
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

ManpowerGroup s.r.o., Eva Z.
Neurolingvistické programování ( OSOB2)
"Příjemná lektorka. Dovedla vtáhnout do děje."
ManpowerGroup s.r.o., Monika Z.
Neurolingvistické programování ( OSOB2)
"Celkově přínosné a příjemné."
ManpowerGroup s.r.o., Gabriela P.
Neurolingvistické programování ( OSOB2)
"Úžasně pozitivní lektorka, super koncept celého školení, vše navazovalo."
ManpowerGroup s.r.o., Eva B.
Neurolingvistické programování ( OSOB2)
"Velmi pozitivní"