Myšlenkové mapy v businessu (OSMM)

Rozvoj osobnosti, Paměť a kreativita

Techniku myšlenkových map lze uplatnit i ve skupině (týmu, firmě) a zvýšit tak kreativitu a efektivitu práce celého týmu či firmy. S využitím přirozené struktury myšlenkových map se naučíte ve vaší pracovní skupině integrovat a kombinovat velké množství individuálních myšlenek, tyto myšlenky kombinovat s různými znalostmi a generovat tak velké množství nových kreativních nápadů. Zvýší se efektivita práce, podchytí se stav znalostí.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Myšlenkové mapy
  1. Myslet jasně, kreativně a originálně
  2. Řešení problémů a rozhodování bez pochybování
  3. Plánování, přesvědčování, vyjednávání
  4. Zapamatujte si cokoliv chcete
  5. Uspořádejte a ovládejte svůj život
 • Myšlenkové mapy v byznysu
  1. Jak naplánovat pracovní den
  2. Jak na roční a měsíční plány
  3. Jak na webové stránky
  4. Jak vytvořit životopis
  5. Jak vést podle myšlenkových map poradu
  6. Jak udělat myšlenkovou mapou plán jednání a schůzky
  7. Jak na Brainstorming
  8. Jak postupovat při projektovém řízení
  9. Jak vytvořit prezentaci
  10. Jak myšlenkovou mapou na vyjednávání
  11. Jak vést lidi pomocí myšlenkových map
  12. Plánování scénářů, příběhů
  13. Politická, ekonomická, sociální a technologická analýza(PEST)
  14. Porterův model pěti hybridních sil
  15. Swot analýza – přehled silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
  16. Balanced Score card
  17. Analýza BCG
  18. Porterův hodnotový řetězec - Který slouží k identifikaci konkurenční výhody
  19. Mckinseyho „Rámec sedmi S“
  20. Marketingová čtyři P
  21. Životní cyklus produktu
  22. Analýza silového pole
  23. Paretova analýza
  24. Influenční diagram
  25. Strom kauzálních vztahů
  26. Šestislovná tabulka
  27. Koučování a sebekoučování pomocí myšlenkových map
  28. Myšlenkové mapy a strategické řízení
  29. Myšlenkové mapy a sebeanalýza
  30. Jak si s mapami určit cíle a přivítat změny
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
6 500,00 Kč (7 865,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ŠKODA JS a.s., Pavel K.
Myšlenkové mapy v businessu ( OSMM)
"Úžasná lektorka, s velikým přehledem a praxi. "
Groz-Beckert Czech s.r.o., Michaela R.
Myšlenkové mapy v businessu ( OSMM)
"Kurz hodnotím velmi pozitivně, bylo příjemné a pohodové."