Manažer ISMS dle ISO 27001 (ISMS)

Ochrana osobních údajů

Kurz Vám pomůže zorientovat se v požadavcích managementu informační bezpečnosti dle ISO 27001 a nově přepracované normy ISO/IEC 27001:2013. Cílem kurzu je naučit účastníky implementovat či transformovat ISMS dle přepracované normy ISO/IEC 27001:2013 a připravit tento systém na certifikaci. Kurz je veden odborníky s mnohaletou praxí v oblasti ISMS

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Přehled požadavků normy ISO 27001:2013
  • Důležitost normy ISO/IEC 27001:2013 pro implementaci nebo další zlepšování ISMS
  • Identifikace předmětu a hlavního obsahu procesů ISMS vzhledem k ISO 27001
  • Základy managementu rizik jako klíčového procesu v ISMS a návaznost na normy ISO/IEC 31000 a ISO/IEC 27005
  • Pochopení vztahu mezi ISO 27001 a ISO 27002
  • Popis klíčových aktivit a požadavků u každého procesu v ISMS
  • Popis klíčových principů nejlepších praktik tak, jak jsou definovány v ISO 27003
  • Popis základů měření efektivnosti ISMS a jak definovat metriky pro jednotlivé oblasti ISMS v návaznosti na normu ISO/IEC 27004
  • Identifikace jednotlivých fází projektu implementace ISMS a požadavků pro získání certifikace dle ISO 27001
  • Zkouška k prokázání způsobilosti
Doporučený následný kurz:
Manažer ISMS – nové výzvy a příležitosti (ISMS2)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
16 000,00 Kč (19 360,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Principal engineering s.r.o., Petr M.
Manažer ISMS dle ISO 27001 ( ISMS)
"Vysoká odborná a praktická úroveň."