Manažer ISMS dle ISO 27001 (ISMS)

Ochrana osobních údajů

Nový přepracovaný kurz Manažer ISMS dle ISO 27001 dle požadavků nové normy ISO/IEC 27001: 2013, naučí účastníky základům týkajících se požadavků v managementu informační bezpečnosti dle ISO 27001. Kurz seznámí účastníky s požadavky nové, přepracované normy ISO/IEC 27001:2013.
Kurz je zaměřen na odborníky z oblasti řízení informační bezpečnosti, kteří mají zájem implementovat systém řízení informační bezpečnosti nebo transformovat již implementovaný ISMS dle přepracované normy ISO/IEC 27001:2013 a následně tento systém připravit na certifikaci podle normy ISO 27001.
Kurz je veden v českém jazyce odborníky s mnohaletou praxí v oblasti ISMS.

Lokalita, termín kurzuBrno
12.11. - 14. 11. 2018
Objednat
7.1. - 9. 1. 2019
Objednat
18.2. - 20. 2. 2019
Objednat
Praha
26.11. - 28. 11. 2018
Objednat
7.1. - 9. 1. 2019
Objednat
18.2. - 20. 2. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Přehled požadavků normy ISO 27001:2013
  • Důležitost normy ISO/IEC 27001:2013 pro implementaci nebo další zlepšování ISMS
  • Identifikace předmětu a hlavního obsahu procesů ISMS vzhledem k ISO 27001
  • Základy managementu rizik jako klíčového procesu v ISMS a návaznost na normy ISO/IEC 31000 a ISO/IEC 27005
  • Pochopení vztahu mezi ISO 27001 a ISO 27002
  • Popis klíčových aktivit a požadavků u každého procesu v ISMS
  • Popis klíčových principů nejlepších praktik tak, jak jsou definovány v ISO 27003
  • Popis základů měření efektivnosti ISMS a jak definovat metriky pro jednotlivé oblasti ISMS v návaznosti na normu ISO/IEC 27004
  • Identifikace jednotlivých fází projektu implementace ISMS a požadavků pro získání certifikace dle ISO 27001
  • Zkouška k prokázání způsobilosti
Doporučený následný kurz:
Manažer ISMS – nové výzvy a příležitosti (ISMS2)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
16 000,00 Kč (19 360,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Principal engineering s.r.o., Petr M.
Manažer ISMS dle ISO 27001 ( ISMS)
"Vysoká odborná a praktická úroveň."