Leadership ve výrobní firmě (MNGM21)

Management, Manažerské dovednosti

Cílem praktického workshopu je poznat osobnostní vlastnosti pro leadership, používat jednotlivé styly vedení lidí ve výrobní praxi, zacházet s konflikty v provozu a umět pracovat s týmem.
Dozvíte se, jak pracovat na rozvoji sebevědomí na pozici leaderů výrobního týmu, jak řešit konflikty v pracovním týmu a podporovat spolupráci.

Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům provozů, kteří se chtějí zdokonalit v leadershipu ve výrobní praxi.

Metodika kurzu:

praktická individuální a skupinová cvičení, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze, akční plán pro zlepšování

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobnost v leadershipu
  1. Budování sebevědomí, sebejistoty
  2. Vztahový management
  3. Zvládání emočně vypjatých situací
  4. Osobní akční plán
 • Styly leadershipu a vedení týmu
  1. Podstata a principy leadershipu
  2. Styly leadershipu
  3. Tvorba a budování týmu
  4. Týmová spolupráce
 • Pracovní komunikace
  1. Cílená komunikace
  2. Nástroje komunikace
  3. Podávání zpětné vazby
  4. Komunikace s týmem
 • Konflikty na pracovišti
  1. Zdroje konfliktů
  2. Chování v konfliktu
  3. Techniky řešení konfliktů
  4. Stav po konfliktu
 • Time management a pracovní návyky
  1. Stanovení pracovních priorit
  2. Organizace pracovních aktivit a úkolů
  3. Prokrastinace
  4. Techniky a nástroje pro efektivní řízení času
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena kurzu:
7 200,00 Kč (8 712,00 Kč včetně 21% DPH)