Leadership v kostce (MNGM6)

Management, Leadership, koučink

Na tomto kurzu Vás seznámíme s technikami vlastního rozvoje vůdcovských dovedností. Osvojíte si metody identifikace vlastních limitů a práce s nimi, techniky profesionální komunikace, včetně řešení konfliktů s jednotlivci, týmem či neshody v rámci týmu. Dozvíte se, jak vést efektivněji porady a lépe pracovat s kompetencemi zaměstnanců.
Absolventi kurzu jsou schopni efektivněji rozvíjet nejen sebe sama, ale i členy týmu. Kurz je určen pro budoucí vedoucí týmů i stávající lídry, kteří se chtějí zdokonalit v disciplíně zvané leadership.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Sebepoznávání leadera
  1. Osobnost leadera
  2. Klíčové kompetence leadera
  3. Sebepoznání
  4. Sebemotivace
  5. Sebeprezentace
 • Transparentnost jednání leadera
  1. Postoje, hodnoty leadera
  2. Vize leadera
  3. Osobní limity a brzdy dosahování cílů
  4. Práce se změnou k dosahování cílů
  5. Osobní akční plán
 • Profesionální komunikace
  1. Profesionální komunikace a požadavky na ni
  2. Porozumění v komunikaci
  3. Poskytování zpětné vazby
  4. Komunikace v týmu
  5. Praktikum komunikačních dovedností
 • Leader v náročných jednáních
  1. Podstata konfliktu
  2. Praktické metody a techniky kreativního řešení problému
  3. Reakce leadera na odpor zaměstnance
  4. Nácvik komunikačních dovedností, modelové situace
  5. Jednání za účelem řešení situace
 • Vedení porady
  1. Účel porady a zásady jejího efektivního vedení
  2. Vymezení rolí, úkolů a času
  3. Vstupy po vedení porady
  4. Techniky vedení porady
  5. Hodnocení efektivity porady, zápis z porady, úkoly, zodpovědnost
 • Rozvíjení kompetencí zaměstnanců
  1. Význam a výhody rozvíjení kompetencí zaměstnanců
  2. Určení cíle, analýza úkolu pro pověření, rozdělení pravomoci
  3. Poskytování zpětné vazby
  4. Limity při pověřování úkoly
  5. Reflexe rozvíjení kompetencí zaměstnanců
 • Modelové situace, praktické příklady
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

Innomotics, s.r.o., Jiří C.
Leadership v kostce ( MNGM6)
"Lektorka je velmi schopná reagovat na dotazy, celkově jsem spokojen. Dojasnil jsem si některé věci. "
Innomotics, s.r.o., Jaromír Z.
Leadership v kostce ( MNGM6)
"Jsem mladý TL, takže pro mě má přínos vše. Nejvíce jsem ocenil praktické ukázky a reakce ostatních. "
Systeum s.r.o., Petra K.
Leadership v kostce ( MNGM6)
"Dojem dobrý, mám spoustu podnětů nad čím přemýšlet."
Avire s.r.o., Jana N.
Leadership v kostce ( MNGM6)
"Ze školení mám velmi dobrý dojem."
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o., Roman M.
Leadership v kostce ( MNGM6)
"Velmi dobrý dojem, skvělý lektor."