Kurz Mind set - jak rozvíjet otevřené myšlení (OSOM)

Rozvoj osobnosti, Osobní rozvoj

V rámci pracovního i osobního života zažíváme situace námi vnímané jako nepříjemné. Při neúspěchu často zažíváme obrovské diskuze o tom, co je špatně, kdo za to může a výmluvy na okolní podmínky či cizí zapříčinění. Situace však z pozice pozorovatele nejsou ani dobré, ani špatné. záleží jen na nás, jaký si nastavíme úhel pohledu. Důležité a obohacující je zaměření na společný cíl a hodnoty. Nedílnou součástí našeho růstu je pravě respekt a jiný pohled na chyby. Spokojenost je tedy volba, nikoliv dar. To, co může být pro jednoho důkaz selhání je pro druhého motivující výzva. V čem je rozdíl? Rozdíl je v našem myšlení. Máme přirozeně biologicky dané tendence ke strachu a uzavírání se. Dobrou zprávou je, že každý z nás má možnost si zvolit a náš mozek přenastavit. Ten poté využije situace k růstu a rozvoji svého potenciálu a naučí se žít ve větší spokojenosti a radosti. A tomu se můžete s námi naučit i vy.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Otevřené a fixní myšlení
  1. Analýza vlastního nastavení myšlení
  2. Fixní versus růstové myšlení
  3. Pět překážek rozvoje růstového myšlení
  4. Tři klíče úspěchu
  5. Trénování nových postojů ve starých situacích 
 • Klíčové Meta dovednosti
  1. Mind set - neuroplasticita, modely chování, budování návyků
  2. Meta learning - DSSS, dekompozice a porcování slova, RFA cyklus
  3. Mindfulness a emoční inteligence - sebeuvědomění a seberegulace
  4. Vzájemná interakce - myšlenka, emoce, tělo.
  5. Empatie
 • Růst
  1. Křehká dokonalost
  2. Význam úsilí a talentu
  3. Mozek jako sval
  4. Studnice traumat a smysluplné utrpení
  5. Thinking out of box 
  6. Odvaha a překonávání strachu
  7. Hranice komfortní zóny
 • Další složky osobnosti
  1. Muž/žena, duše, bytí, spiritualita
  2. Život jako trajektorie poznání
  3. Rozum versus intuice
  4. Sebevědomí jako zdroj profesionálního růstu
 • Smysl života 
  1. Zkreslené vnímání
  2. Cíle a plány, naplňování smyslu
  3. Work-life balance
  4. Zaměstnání, povolání a poslání
  5. Implementace do pracovní i osobní praxe
 • Komunikace a vztahy
  1. Vztahy jako zdroj rozvoje
  2. Kruh empatie a překonávání INGROUP BIAS
  3. Mužská a ženská polarita
  4. Zdroj rozladění
 • Stres, spokojenost, stabilita, klid
  1. První pomoc při neúspěchu
  2. Smysluplné utrpení, komfortní zóna.
  3. Nejhorší možný scénář
 • Praktický život
  1. Jednoduše použitelné techniky a nástroje pro praktický život
  2. Praktická cvičení a případové studie ze života
  3. Akční plány pro kontinuální zlepšování
  4. Zavedení návyků
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

EmbedIT s.r.o., Vanesa S.
Kurz Mind set - jak rozvíjet otevřené myšlení ( OSOM)
"Příjemné prostředí, všechno bylo srozumitelné a krásně+ vysvětlené, preferovala bych více otevřených debat. "
EmbedIT s.r.o., Alžběta C.
Kurz Mind set - jak rozvíjet otevřené myšlení ( OSOM)
""
EmbedIT s.r.o., Lukáš K.
Kurz Mind set - jak rozvíjet otevřené myšlení ( OSOM)
"Všechno skvělé"
EmbedIT s.r.o., Tomáš P.
Kurz Mind set - jak rozvíjet otevřené myšlení ( OSOM)
""
EmbedIT s.r.o., Martina H.
Kurz Mind set - jak rozvíjet otevřené myšlení ( OSOM)
""
EmbedIT s.r.o., Nikola H.
Kurz Mind set - jak rozvíjet otevřené myšlení ( OSOM)
"Přijemné a užitečné školení "
EmbedIT s.r.o., Josef Š.
Kurz Mind set - jak rozvíjet otevřené myšlení ( OSOM)
""
Sobriety s.r.o., Milan K.
Kurz Mind set - jak rozvíjet otevřené myšlení ( OSOM)
"Školení mělo hlavu a patu. Sympatická lektorka. Přínosem byla hra, kdy všichni hrají společně, nikoliv proti sobě navzájem."