Krizová komunikace v organizaci (KOM3)

Komunikace a asertivita, Komunikace

Cílem tréninku je naučit se tvořit strategie, strukturu a přípravu na komunikaci v nečekaných situacích. Objevíte klíčové prvky úspěšného sdělování v krizi a naučíte se rychle a přesně sdělovat informace v pracovním prostředí. Získáte hlubší vhled do fungování krizového týmu, strategií komunikace a důležitosti dobré pověsti. Zároveň se budete věnovat analýze, vyhodnocení a aktualizací plánů a instrukcí pro krizovou komunikaci, abyste dokázali pružně reagovat na nepředvídatelné události a udržet integritu a dobrou pověst organizace v náročných situacích.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Zjistit, jak v krizové situaci na pracovišti sdělovat informace rychle, přesně a nepodlehnout tlaku, který krizová situace vytváří
 • Naučit se, proč a jak sestavit promyšlenou komunikační strategii i přípravu a reagovat v nečekaných situacích
 • Naučit se analyzovat, vyhodnocovat a aktualizovat plány a instrukce pro krizovou komunikaci

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Manažeři, vedoucí pracovníci, personalisti, obchodníci
 • Úředníci i účastníci z řad veřejnosti, kteří potřebují krizovou komunikaci při jednání se zaměstnanci, úřady i médii

Forma výuky

Vzdělávací program je realizován prezenční nebo online formou, v prostorách společnosti ICT Pro nebo u zákazníka.

Metodika výuky:

 • Praktická individuální a skupinová cvičení
 • Modelové situace, případové studie
 • Rozbor a řešení vlastních situací
 • Zpětná vazba lektora, sebereflexe
 • Facilitovaná diskuze, metodický výklad

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Krizová událost v organizaci a efekt dobré pověsti
  1. Neočekávaná událost, hrozba, výzva a nebezpečí
  2. Povaha krize, její rozsah a následky
  3. Změny ve vnímání reality, potřeba mít informace a efekt dobré pověsti
  4. Krizový tým a strategie krizové komunikace
 • Příprava na krizovou komunikaci
  1. Tvorba scénářů vývoje, role a kompetence informačního centra
  2. Principy a vedení krizové komunikace s úřady a s médii
  3. Krizová prohlášení, tiskové zprávy, sociální média, účast na tiskové konferenci
 • Komunikační operace po krizi
  1. Analýza funkčnosti interních postupů krizové komunikace a nepřesná publicita
  2. Vyhodnocení informační kapacity během krizové komunikace
  3. Převedení získaných zkušeností do plánů krizové komunikace
  4. Vyhodnocení a zavedení instrukcí a rutin krizové komunikace
 • Následné post krizové komunikační kroky
  1. Aktualizace krizové přípravy pro krizovou komunikaci
  2. Krizový manuál, zajištění informačních kanálů
  3. Průběžný monitoring, rozhodování o formách komunikace při vzniku krize
  4. Udržování image organizace
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)

SITUACE, KTERÉ NEJČASTĚJI ŘEŠÍTE

Výpadek výrobních procesů způsobil zpoždění dodávek klíčových produktů zákazníkům.

Řešení: Naučíte se plánovat a provádět krizovou komunikaci v případě technických problémů nebo výpadků. Získáte dovednosti, jak komunikovat se zákazníky o situaci, poskytovat transparentní informace a vše vyřešit s min. dopady na zákazníka.

Hromadná stížnost zákazníků na produkt kvůli nekvalitnímu zpracování, což způsobilo ztrátu důvěry v značku.

Řešení: Naučíte se efektivně komunikovat se zákazníky a řešit jejich stížnosti a obavy. Získáte dovednosti v rychlé identifikaci problémů s produktem a v poskytování transparentních a uklidňujících informací o opatření společnosti pro zlepšení kvality výrobků a obnovení důvěry zákazníků.

Nezaměstnanost v důsledku restrukturalizace firmy, což vyvolává neklid mezi zbývajícími zaměstnanci a obavy ve veřejnosti.

Řešení: Naučíte se komunikovat s interními a externími stakeholdery v době restrukturalizace firmy. Získáte dovednosti v poskytování podpory a informací zaměstnancům, sdělování strategických rozhodnutí veřejnosti a budování důvěryhodného obrazu firmy i v obtížných situacích.

Vybrané zákaznické reference

Československá obchodní banka, a. s., Lukáš H.
Krizová komunikace v organizaci ( KOM3)
"Celkový dojem výborný."