Krizová komunikace v organizaci (KOM3)

Komunikace a asertivita, Komunikace

Během krizové situace v organizaci je zapotřebí umět sdělovat informace rychle a přesně. Vyžaduje to mít promyšlenou komunikační strategii i přípravu. Kurz je určen pro leadery, manažery, zaměstnance v oblasti interní komunikace, marketingu, personalistiky, kteří potřebují zvládat krizovou komunikaci při jednání se zaměstnanci, úřady, médii i s dalšími zájemci. Jak si počínat s informacemi před krizí, během ní a po ní? Jak strukturovat krizovou komunikaci? Seznámíte se s variantami, principy i nástroji krizové komunikace. Zjistíte, jak odolat tlaku, který náročná situace v organizaci ze své povahy vytváří. Zjistíte, jak komunikovat se zaměstnanci, úřady a médii.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Krizová událost v organizaci
  1. Neočekávaná událost, hrozba, výzva a nebezpečí
  2. Povaha krize, její rozsah a následky
  3. Změny ve vnímání reality
  4. Obavy, nejistota a hodnoty v krizi
  5. Intenzivní potřeba mít formace 
  6. Efekt dobré pověsti
 • Příprava na krizovou komunikaci
  1. Krizový tým jako základna organizační podpory a stanovení strategie krizové komunikace
  2. Převzetí iniciativy, zapojování se do komunikace s respektem
  3. Princip přehlednosti, rozhodnosti, flexibility, otevřenosti, rychlosti, důvěryhodnosti
  4. Tvorba scénářů vývoje a sítě informačních zdrojů
  5. Krizový manuál, zajištění informačních kanálů
  6. Role a kompetence informačního centra
 • Spuštění informačních operací v krizi
  1. Průběžný krizový monitoring, rozhodování o formách komunikace pro vytvoření obrazu krize
  2. Krizová komunikace se zaměstnanci a se skupinami zaměstnanců se specifickými potřebami
  3. Principy a vedení krizové komunikace s úřady
  4. Principy a vedení krizové komunikace s médii
  5. Krizová prohlášení, tiskové zprávy, sociální média, účast na tiskové konferenci
  6. Negativní a nepřesná publicita
 • Komunikační operace po krizi
  1. Analýza funkčnosti interních postupů krizové komunikace
  2. Vyhodnocení informační kapacity během krizové komunikace
  3. Převedení získaných zkušeností do plánů krizové komunikace
  4. Vyhodnocení a zavedení instrukcí a rutin krizové komunikace
  5. Aktualizace krizové přípravy pro krizovou komunikaci
  6. Udržování image organizace
 • Modelové situace, příklady z praxe, komunikační cvičení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Telefonická komunikace (KOM4)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Československá obchodní banka, a. s., Lukáš H.
Krizová komunikace v organizaci ( KOM3)
"Celkový dojem výborný."