Krizová komunikace v organizaci (KOM3)

Komunikace a asertivita, Komunikace

Cílem praktického workshopu je pochopit, jak vést komunikaci během krizové situace v organizaci, jak ji strukturovat a připravit se na ni. Zjistíte, jak v krizové situaci na pracovišti sdělovat informace rychle a přesně.
Poznáte, proč sestavit promyšlenou komunikační strategii i přípravu. Vyzkoušíte si, jak si počínat s informacemi před krizí, během ní a po ní. Zjistíte, jak nepodlehnout tlaku, který krizová situace vytváří.

Trénink je určen pro leadery, manažery, zaměstnance v oblasti interní komunikace, marketingu, personalistiky, úředníky, kteří potřebují krizovou komunikaci při jednání se zaměstnanci, úřady, médii.

Metodika kurzu:

praktická individuální a skupinová komunikační cvičení, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze, akční plán pro zlepšování

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Krizová událost v organizaci a efekt dobré pověsti
  1. Neočekávaná událost, hrozba, výzva a nebezpečí
  2. Povaha krize, její rozsah a následky
  3. Změny ve vnímání reality, potřeba mít formace a efekt dobré pověsti
  4. Krizový tým jako základna, stanovení strategie krizové komunikace
 • Příprava a spuštění krizové komunikace
  1. Tvorba scénářů vývoje, role a kompetence informačního centra
  2. Principy a vedení krizové komunikace s úřady
  3. Principy a vedení krizové komunikace s médii
  4. Krizová prohlášení, tiskové zprávy, sociální média, účast na tiskové konferenci
 • Komunikační operace po krizi
  1. Analýza funkčnosti interních postupů krizové komunikace a nepřesná publicita
  2. Vyhodnocení informační kapacity během krizové komunikace
  3. Převedení získaných zkušeností do plánů krizové komunikace
  4. Vyhodnocení a zavedení instrukcí a rutin krizové komunikace
 • Následné post krizové komunikační kroky
  1. Aktualizace krizové přípravy pro krizovou komunikaci
  2. Krizový manuál, zajištění informačních kanálů
  3. Průběžný monitoring, rozhodování o formách komunikace při vzniku krize
  4. Udržování image organizace
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
6 500,00 Kč (7 865,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Československá obchodní banka, a. s., Lukáš H.
Krizová komunikace v organizaci  ( KOM3)
"Celkový dojem výborný."