Komunikace ve zdravotnické praxi (KOM12)

Komunikace a asertivita, Komunikace

Cílem praktického workshopu je porozumět, jak může personál ve zdravotnictví působit na komunikaci s příjemci zdravotní péče, tak i na kvalitu pracovní komunikace. Dozvíte se, co je potřeba zabezpečit k získání a předávání informací.
Zaměříte se na využití komunikačních stylů a nástrojů komunikace ve zdravotnické praxi pro zajištění přehlednosti a srozumitelnosti informací pro budování důvěry mezi personálem a pacienty.

Trénink je určen pro přímé aktéry komunikace s pacienty i nepřímé účastníky pracující ve zdravotnické praxi, kteří chtějí posílit rovinu pracovní komunikace za různých okolností.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Konstruktivní komunikace pro spolupráci
  1. První dojem a jeho působení v komunikaci
  2. Principy konstruktivní komunikace
  3. Umění naslouchat a uplatnění empatie
  4. Konfliktní situace a jejich zvládání
 • Komunikace ve specifických procesních podmínkách
  1. Komunikační techniky pro porozumění si
  2. Komunikační techniky v situacích vymezení se
  3. Komunikace zaměřená na přínosy
  4. Komunikace mezi personálem v klinické praxi
 • Komunikace v tísnivých situacích
  1. Naladění se na komunikaci
  2. Proaktivní přístup ke komunikaci
  3. Komunikace emocionality
  4. Péče o komunikační hranice
 • Komunikace v konfliktních situacích
  1. Vymezení konfliktu
  2. Styly řešení konfliktu
  3. Vyjednání spolupráce
  4. Reflektování komunikace
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

MyClinic s.r.o., Markéta V.
Komunikace ve zdravotnické praxi  ( KOM12)
"Příjemné školení po všech stránkách. Velkým přínosem pro mne byla práce s agresí a komunikace s agresivními klienty."