HR marketing (MARK14)

Marketing

HR marketing je moderní disciplínou, která kombinuje poznatky (online) marketingu, brand managementu a personální psychologie. Cílem HR marketingu je budovat značku „atraktivního zaměstnavatele“, cíleně a za použití vhodných marketingových nástrojů a technik oslovovat dobře vymezené skupiny potencionálních uchazečů o zaměstnání a zajistit tak společnosti přísun správných lidí na správná místa. Specifickou formou HR marketingu je interní HR marketing, kde je směřována pozornost na stávající pracovníky zaměstnavatele s cílem zvýšit jejich pracovní spokojenost, závazek vůči společnosti, dlouhodobou loajalitu a věrnost značce. Cílem kurzu je poskytnout základní vhled do psychologického know-how a marketingových nástrojů a technik interního i externího HR marketingu a představit možnosti online propagace a komunikace za pomoci nových technologií, online médií či sociálních sítí. Kurz je koncipován jako workshop zaměřený na aplikaci poznatků a řešení konkrétních případů z firemní praxe účastníků.

Lokalita, termín kurzuBrno
28.2. - 1. 3. 2018
Objednat
28.3. - 29. 3. 2018
Objednat
Praha
12.3. - 13. 3. 2018
Objednat
9.4. - 10. 4. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Východiska HR marketingu
  1. Změny a výzvy HRM
  2. Současný trh práce, specifika jednotlivých segmentů
  3. Proměny vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci / uchazeči o práci
 • HR marketing
  1. HR versus marketing - společné přesahy a pronikání marketingu do HR
  2. Role a význam „brandu“
 • Externí HR marketing
  1. Značka jako základní nástroj pro atrakci kandidátů
  2. Příklady a ukázky světových brandů - inspirace tím, co funguje
  3. „Pověst“ zaměstnavatele - co všechno ji utváří a jak si zajistit žádoucí PR?
  4. Definování „cílové skupiny“ a volba adekvátních kanálů pro její oslovení
  5. Jak budovat image zaměstnavatele s využitím technologií a online prostoru
  6. 4P externího HR marketingu
  7. Sběr (interních i externích) dat pro nastavení cílů, volbu strategie a postupů
  8. Prezentace firmy a pracovní pozice
 • Interní HR marketing
  1. Specifika interního marketingu - cílová skupina, cíle a principy
  2. Sběr dat potřebných pro vyhodnocení situace a rozhodnutí o opatřeních
  3. Nástroje interního HR marketingu (off-line i online formy)
  4. Průzkumy spokojenosti a vnitrofiremní šetření
  5. Adaptační proces nového zaměstnance z pohledu HR marketingu
 • Vybrané nástroje HR marketingu
  1. Kariérní stránky společnosti a využití pracovních portálů
  2. Sociální sítě - FB a LinkedIn a jejich role v budování brandu ven i dovnitř
  3. Další formy prezentace zaměstnavatele online
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 300,00 Kč (7 623,00 Kč včetně 21% DPH)