Finanční řízení pro manažery (MNGM10)

Management

Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost firmy. Na kurzu proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční analýzou, sledování zásadních ukazatelů jako cash flow, likvidita, solventnost, controlling, risk management, až po nastavení rozpočtu na financování firemních potřeb, nákladovost a produktivitu týmu. Kurz je doplněn mnoha příklady z praxe a zpracování vlastní „case study“.

Lokalita, termín kurzuBrno
7.1. - 8. 1. 2019
Objednat
4.2. - 5. 2. 2019
Objednat
Praha
10.1. - 11. 1. 2019
Objednat
7.2. - 8. 2. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Začínáme s finančním řízením
  1. Vytvoření firemní strategie
  2. Základní principy podnikových financí
  3. Průběh finančního řízení procesů
 • Finanční výkazy - jak na to?
  1. Zásadní oblasti finančních výkazů
  2. Orientace v datech
  3. Oceňování
  4. Rezervy
  5. Závěrky
  6. Čas
 • Kritéria rozhodování
  1. Finanční analýza
  2. Rozhodovací ukazatele výkonnosti
  3. Náklady a cenová politika
  4. Cash flow
  5. Likvidita
  6. Platební schopnost a její ukazatele
  7. Analýza a řízení rizik
  8. Controlling - investice pod kontrolou
  9. Životní cyklus firmy
 • Finanční manažerské zásady
  1. Firemní procesy z hlediska hospodárnosti a účelovosti
  2. Nejčastější úskalí a příčiny neúspěchu
  3. Zdůvodnění rozpočtové výše kapitálu na financování firemních potřeb
  4. Získání kapitálu v souvislosti se snížením nákladů
  5. Zachování stability financí
  6. Omezení finančních rizik firmy
  7. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování a jejich strategie
 • Finance v rámci týmu
  1. Finanční řízení týmu a jeho průběh
  2. Produktivita mého týmu
  3. Náklady vs. efektivita
  4. Nástroje pro měření produktivity
  5. Finanční a nefinanční měřítka
 • Praktické příklady
 • Vlastní "case study"
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Finanční řízení v kostce (MNGM9)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 100,00 Kč (7 381,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., Dana J.
Finanční řízení pro manažery ( MNGM10)
"Lektorka vše hezky vysvětlovala, odpovídala na naše dotazy. Profesionální, komplexní, odborné."
Univerzita Karlova, Lenka V.
Finanční řízení pro manažery ( MNGM10)
"Vynikající profesionál. Výborná školitelka, perfektní výklad, příklady!"
Slůně-svět jazyků, s.r.o., Monika B.
Finanční řízení pro manažery ( MNGM10)
"Lektorka evidentní odbornice se snahou vysvětlit všem problematiku a nalézt informace a formulace pro všechny."
Slůně-svět jazyků, s.r.o., Dagmar R.
Finanční řízení pro manažery ( MNGM10)
"Veškeré informace pro mne byly přínosem. Lektorka výborná, výuka srozumitelná. Na rozsah školení časově náročné."