Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám (MNGM18)

Management, Finanční řízení a Controlling

Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy.
Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní termíny finanční analýzy
  1. Podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu
  2. Finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow)
  3. Struktura aktiv a pasiv
  4. Struktura výkazu zisku a ztráty, jejich omezení, praktické procvičení
 • Metody finanční analýzy
  1. Interpretace zjištěných hodnot
  2. Trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost
  3. Praktické využití
 • Rozdílové ukazatele likvidity
  1. ČPK, ČPP, ČPPF
  2. Praktické procvičení
  3. Ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazech zisku a ztrát v ČR
  4. Úrovně zisku pro účely finanční analýzy - EBIT, EBT, EAT
  5. Přidaná hodnota
 • Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)
  1. Využití ve finanční analýze
  2. Problémy výpočtu a využití
  3. Praktické příklady
  4. Další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů
 • Poměrové ukazatele a jejich význam
  1. Ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE
  2. Praktický výpočet a interpretace
  3. Praktické procvičení
 • Ukazatele likvidity (liquidity ratios)
  1. Cash ratio, quick ratio, current ratio
  2. Praktické procvičení
 • Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)
  1. Rychlost obratu
  2. Doba obratu
  3. Obratový cyklus peněz
  4. Ukazatele krytí stálých aktiv
  5. Praktické procvičení
 • Ukazatele zadluženosti (debt ratio)
  1. Ukazatele věřitelského rizika (debt ratio)
  2. Koeficient samofinancování (equity ratio)
  3. Ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage)
 • Soustavy poměrových ukazatelů - bonitní modely
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
7 200,00 Kč (8 712,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika, Ondřej K.
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám ( MNGM18)
"Dobře hodnotím velké množství reálných dat, super propojení s praxí."
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., Barbora N.
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám ( MNGM18)
"Příjemná lektorka, která se v dané problematice velmi dobře orientuje. Největším přínosem byla spousta praktických příkladů práce s výkazy, vše využiji v zaměstnání."
RPIC-ViP s.r.o., Pavel V.
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám ( MNGM18)
"Celkový dojem skvělý."