Duševní hygiena v životě manažera aneb psychická pohoda i při náročné práci (OSOB11)

Rozvoj osobnosti, Stress and Life Management

Cílem praktického zážitkového workshopu je pochopit, jak fungujeme ve stresových situacích. Jak je možno těmto náročným situacím předcházet, jak si zvýšit svoji odolnost a naučit se zvládat zátěžové situace. Seznámíte se s podstatou psychohygieny a získáte praktický návod, jak ji uplatňovat v každodenním osobním i pracovním životě.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Poznat své faktory stresu, co dělá s naší myslí a tělem
 • Naučit se předcházet a kontrolovat stresové situace a míru zátěže
 • Odhalit vlastní zdroje budování odolnosti a možností čerpání energie
 • Získat jiný uhel pohledu na to, co všechno můžeme ovlivnit, změnit a jak

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Manažeři
 • Vedoucí pracovníci
 • Personalisti
 • Obchodníci
 • Úředníci i účastníci z řad veřejnosti, kteří zažívají stres a potřebují se naučit mu předcházet, zvládat zátěž, žít vyrovnanější a zdravší život

Forma výuky

Praktický nácvik technik formou her a modelových situací, test, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Duševní hygiena
  1. Co je duševní hygiena
  2. Co určuje kvalitu našeho života – žebříček hodnot
  3. Struktura osobnosti – harmonie citu a myšlení
  4. Postoje a stereotypy – praktické techniky jak je měnit
  5. Stres jako nezbytná součást našich životů
  6. Stresové faktory a jak s nimi pracovat
  7. Kde a jak se stres projevuje (rozhodování, myšlení, chování, tělo, emoce)
  8. Techniky pro podporu psychické odolnosti a prevence vyhoření
 • 5 pilířů duševního zdraví
  1. Klíčové pilíře duševního zdraví
  2. Pozitivní přístup a myšlení
  3. Prevence a balanc
  4. Kontrola vlastního jednání a reakcí, sebereflexe
  5. Techniky a tipy pro zvládání náročných situací
 • Rozhodování a komunikace pod vlivem negativních emocí
  1. Reakce a chování v náročných situacích
  2. Zvládání konfliktů a obtížných situací pod vlivem emocí
  3. Techniky, přístupy zvládání stresu a napětí v týmech
  4. Techniky empatické i asertivní komunikace
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
5 600,00 Kč (6 776,00 Kč včetně 21% DPH)