Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady (MNGM17)

Management, Finanční řízení a Controlling

Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku
 • charakteristika moderních přístupů k měření výkonnosti
  1. Ekonomická přidaná hodnota a její přínos pro hodnocení výkonnosti firmy
  2. Podstata a interpretace ukazatele EVA
  3. Náklady kapitálu a jejich pojetí, náklady ušlé příležitosti, průměrné náklady kapitálu (WACC)
  4. Způsoby výpočtu. Praktický příklad.
 • Způsoby výpočtu EVA
  1. Praktický příklad výpočtu a interpretace ukazatele EVA
  2. Rozklad ukazatele EVA
  3. Metody kvantifikace vlivů působících na hodnotu ukazatele
  4. Pyramidový rozklad ukazatele EVA
 • Ukazatel DCF (Discounted Cash Flow)
  1. Jeho místo v hodnocení výkonnosti podniku
  2. Jednotlivé vstupy – strategická analýza, finanční analýza, finanční plán a samotný výpočet DCF, metodou FCFE a FCFF
  3. Případová studie na výpočet DCF
 • Komplexní metody měření výkonnosti
  1. Metoda EFQM a Balance Scorecard
  2. Jejich význam a využití
  3. Případová studie na využití metody Balance Scorecard.
 • Nákladové druhy
 • Nákladové účty
 • Nákladová střediska
 • Úroky
 • Odpisy, náklady kapitálu
 • Náklady rizika
 • Náklady životního cyklu
 • Od klasických nástrojů k moderním metodám - better a beyond budgetting
 • Controlling a manažerské řízení (státní versus manažerské výkazy)
 • Měřítka a motivace
 • Kalkulační metody
 • Případová studie PNS - ABC
 • Případová studie PNS spider, příklad ze společnosti DEK
 • Případové studie dle přání účastníků
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Depos Horní Suchá, a.s., Marian C.
Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady ( MNGM17)
"Vše bylo perfektní, největším přínosem shledávám analýzu podniku, ve kterém pracuji. Celkově bylo vše velice obohacující."