Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady (MNGM17)

Management

V tomto kurzu se budeme zabývat flash analýzou, která je metodou rychlého zjištění stavu podniku. Používá se v situacích, které vyžadují změnu v řízení podniku. Ukazuje především ekonomické, ale také personální atributy, které jsou nutné k zodpovězení dvou základních otázek a to, zda je podnik schopen změny a chce opravdu podnik tuto změnu? Mimo jiné probereme téma „snižování nákladů“. Cílem služeb v oblasti snižování nákladů (cutting costs) je zvýšit výkonnost organizace prostřednictvím identifikace příležitostí a opatření pro snížení nákladů, včetně možnosti jejich následné implementace a reálné kontroly fungování v konkrétních podmínkách společnosti.

Lokalita, termín kurzuBrno
9.5. - 10. 5. 2018
Objednat
20.6. - 21. 6. 2018
Objednat
Praha
17.5. - 18. 5. 2018
Objednat
28.6. - 29. 6. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku
 • charakteristika moderních přístupů k měření výkonnosti
  1. Ekonomická přidaná hodnota a její přínos pro hodnocení výkonnosti firmy
  2. Podstata a interpretace ukazatele EVA
  3. Náklady kapitálu a jejich pojetí, náklady ušlé příležitosti, průměrné náklady kapitálu (WACC)
  4. Způsoby výpočtu. Praktický příklad.
 • Způsoby výpočtu EVA
  1. Praktický příklad výpočtu a interpretace ukazatele EVA
  2. Rozklad ukazatele EVA
  3. Metody kvantifikace vlivů působících na hodnotu ukazatele
  4. Pyramidový rozklad ukazatele EVA
 • Ukazatel DCF (Discounted Cash Flow)
  1. Jeho místo v hodnocení výkonnosti podniku
  2. Jednotlivé vstupy – strategická analýza, finanční analýza, finanční plán a samotný výpočet DCF, metodou FCFE a FCFF
  3. Případová studie na výpočet DCF
 • Komplexní metody měření výkonnosti
  1. Metoda EFQM a Balance Scorecard
  2. Jejich význam a využití
  3. Případová studie na využití metody Balance Scorecard.
  4. nákladové druhy
  5. nákladové účty
  6. nákladová střediska
  7. úroky
  8. odpisy, náklady kapitálu
  9. náklady rizika
  10. náklady životního cyklu
  11. od klasických nástrojů k moderním metodám - better a beyond budgetting
  12. controlling a manažerské řízení (státní versus manažerské výkazy)
  13. měřítka a motivace
  14. kalkulační metody
  15. případová studie PNS - ABC
  16. případová studie PNS spider, příklad ze společnosti DEK
  17. případová studie DEK fakturace
 • Případové studie dle přání účastníků
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 200,00 Kč (8 712,00 Kč včetně 21% DPH)