Content Marketing (MARK13)

Marketing

Přetlak nabídky a množství produktů na současném trhu způsobují, že dochází k ústupu produktového makretingu a s ním nabídky prostřednictvím technických charakteristik produktů. Na scénu se dostávají řešení, představující často více produktů ve formě tzv. balíčků, prezentované scénáři pro jejich využití. Právě tyto jevy způsobují, že i v marketingu dochází k posunu od klasické prezentace, reklamy či PR k reálným příběhům vyjadřujícím řešení konkrétního problému zákazníka. V kurzu dozvíte více o fungování content marketingu a naučíme vás jeho tvorbě a vedení.

Lokalita, termín kurzuBrno
1.4. - 2. 4. 2019
Objednat
29.4. - 30. 4. 2019
Objednat
Praha
28.3. - 29. 3. 2019
Objednat
25.4. - 26. 4. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Proč content marketing
  1. Produkt vs. řešení
  2. Přínosy vs. featury
  3. Content marketing a klasická reklama
  4. Proč ne PR?
 • Jak to funguje?
  1. Business model a jeho funkce v obsahu
  2. Příběh jako nositel obsahu
  3. Copywriting
 • Forma podání příběhu
  1. Case studies
  2. User stories
  3. Best practices
 • Obsahová strategie
  1. Upřímnost
  2. Uvěřitelnost
  3. Opravdovost
  4. Férovost
  5. I neúspěch se dá využít
  6. Sedmero úspěšných pravidel
 • Kanály
  1. Www
  2. Blog
  3. Sociální sítě
  4. Video
  5. Osobní setkání
  6. Prodejní nabídky
  7. PR
  8. Doporučení
  9. Přednášky a prezentace
 • Předpoklady úspěchu
  1. Konzistence
  2. Dlouhodobost
  3. Koncentrace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Komunikační mix 2.0. (MARK7)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 300,00 Kč (7 623,00 Kč včetně 21% DPH)