Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení (KOM6)

Komunikace

Na tomto kurzu Vás naučíme techniky komunikace, které podpoří Vaši důvěryhodnost a spolehlivost. Dozvíte se, jak snáze dosáhnout dohody bez zneužívání dominance, moci, manipulace, vytvořit rámec společného zájmu nutného k dohodě. Získané vědomosti využijete v profesním i soukromém životě.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Individuální styl komunikace
  1. Sebepojetí, poznávání silných stránek a jejich vytěžení
  2. Využití osobnostních specifik a stanovení výzvy k akci
  3. Utváření vlastní věrohodnosti a spolehlivosti
  4. Sebeprezentace a její účinky
 • Rámec pro aktivní a reflexní poslech a zpětnou vazbu
  1. Projevy pozornosti a emocionálního nadšení
  2. Vytváření slovních obrazů přesvědčivým jazykem
  3. Projevování empatie v rozhovoru
  4. Podávání a přijímání zpětné vazby
 • Příprava cíle vyjednávání a argumentace
  1. Stanovení sdíleného cíle vyjednávání
  2. Poznávání druhé strany a situace
  3. Přizpůsobení příkladů skutečnostem a zkušenostem druhé strany
  4. Využití perspektivy druhé strany
 • Povzbuzování druhé strany k připojení se k vašemu úsilí
  1. Vyloučení defenzivnosti při vyjednávání
  2. Schopnost mluvit popisně a konkrétně
  3. Dovednost požádat o objasnění otázek
  4. Naslouchání a přesvědčování
 • Posílení vztahu s druhou stranou ve vyjednávání
  1. Zaměření na užitek a zájmy vyjednávajících stran
  2. Pozornost k cílům a prioritám druhé strany
  3. Hodnoty, zásady ulehčující druhé straně spojit se s cílem
  4. Data, fakta k podpoře připojení se k cíli ve vyjednávání
 • Dynamické faktory a sdílená řešení
  1. Kladení argumentů a flexibilita při reagování na obavy
  2. Identifikace překážek v přesvědčování (vztahy, komunikační kultura, organizační hierarchie aj.)
  3. Kompromis pro udržitelnost řešení
  4. Vztahová dynamika k podpoře spolupráce
 • Modelová situace, praktické příklady
 • Diskuze, strnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Efektivní komunikace (KOM1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Siemens Electric Machines s.r.o., Radim K.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Školení mi dalo podnět pro větší přemýšlení nad tím, co říkám. Zajímavý náhled na obyčejné pracovní situace a uvědomění si hlubšího dopadu toho, co říkám při konverzaci."
ITT Holdings Czech Republic s.r.o., Michael V.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Školení hodnotím velmi kladně. Doporučil bych všem pro zlepšení přístupu v komunikaci nejen v pracovním, ale i osobním životě. Přínosem byla práce - taktika pro přístup k různým typům temperamentů."
INESAN, s.r.o., Ivan J.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Dobrý. Bezva lektor, schopný reagovat na konkrétní situace z praxe a přizpůsobit výklad. Dobrý servis ICT Pro obecně."
Commerz Systems GmbH, odšt. z., Tomáš B.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Zaujaly mě použitelné komunikační techniky - už jen rozpoznat je bude určitě přínosné. Dokonce byla i příležitost si některé vyzkoušet ve scénce."
British American Tobacco (Czech Republic) s.r.o., Radim B.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Velmi přínosné školení v rámci praktické části. Přínosem pro mne bylo dotazování a schopnost otázek, které vás dostanou "zpět do hry"."
British American Tobacco (Czech Republic) s.r.o., Tomáš K.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Výborný, profesionální kurz. Zaujaly mne manipulativní techniky a jak je umět používat přirozeně s možností ovlivňovat lidi kolem sebe, nebo si dát pozor na manipulaci sebe od druhých."
British American Tobacco (Czech Republic) s.r.o., Markéta J.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Super školení, zvláště modelové situace, vžití lektora do rolí z prostředí naší společnosti, příklady z praxe, zkušenosti kolegů a týmový duch."
Jihočeská univerzita v Českých Budějovic, Pavel K.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Kurz výborný, prospěšný pro výkon práce. Uvědomění si probíraných věcí."
P2J Technology s.r.o., Petr K.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Celkový dojem na jedničku. Splnilo to mé očekávání na 110%"
R-moravia pack, s.r.o., Marek K.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Celkový dojem je super.Lektor velice příjemný s dobrým a srozumitelným projevem. "
GUMOTEX a. s., Martina B.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Celkový dojem je velmi pozitivní, zjištěné poznatky využiji v praxi, nejvíce mě zaujaly techniky vyjednávání a umění naslouchat."
EPG Varyada Karlovy Vary s. r. o., Dagmar J.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Velmi příjemně prožité dva dny v milé společnosti kolegů kurzistů a lektorky. Spousta praktických a v praxi použitelných informací."
EPG Central Most s.r.o., Silvie S.
Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešení ( KOM6)
"Super, jsme nadšená."