APQP - Moderní plánování kvality (APQP)

Inovace produktů a procesů

Plánování kvality produktu a s tím spojená kontrola řízení je v dané podobě normou automobillového průmyslu (AIAG). Postupy jsou natolik propracované a obecně platné, že je možné je použít i v jiných odvětvích. Pokud chcete zjednodušit a zároveň zkvalitnit plánování kvality, pak Vám kurz poskytne základní informace, jak toho dosáhnout. Postup APQP zahrnuje kompletní proces při vývoji nového výrobku a procesu, nebo při jejich významnějších změnách. APQP je strukturovaný postup, který zároveň definuje i kroky nutné k zabezpečení uspokojivé jakosti výrobku pro zákazníka, při efektivním využívání zdrojů, včasném zajištění nutných změn a minimálních nákladech.

Lokalita, termín kurzuBrno
4.1. - 4. 1. 2019
Objednat
15.2. - 15. 2. 2019
Objednat
Praha
4.1. - 4. 1. 2019
Objednat
15.2. - 15. 2. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • O co jde - Metody a definice
  1. Co to je APQP, AIAG, FMEA
  2. Cyklus plánování kvality produktu
  3. Metoda kritické cesty
  4. Podpora vedení
  5. Časový diagram
 • Program plánování a definování
  1. Vstupy
  2. Hlas zákazníka
  3. Plán zabezpečení produktu
  4. Výstupy
 • Návrh a vývoj produktu
  1. Posouzení DFMEA
  2. Realizace prototypu
  3. Technické specifikace
  4. Požadavky na vybavení, nástroje a měřidla
  5. Zvláštní znaky produktu
  6. Závazek týmu k realizovatelnosti a podpora vedení
 • Návrh a vývoj procesu
  1. Normy a specifikace na balení
  2. Přezkoumání systému kvality
  3. Vývojový diagram procesu
  4. Plán uspoříádání výrobních prostor
  5. Posouzení PFMEA
  6. Plán kontroly a řízení
  7. Instrukce pro proces
  8. Plán analýzy systému měření
 • Validace produktu a procesu
  1. Výrobní zkouška
  2. Plán kontroly a řízení pro výrobu
  3. Schválení plánování kvality a podpora vedení
 • Zpětná vazba a nápravná opatření
  1. Snížení variability
  2. Zlepšení spokojenosti zákazníků
  3. Zlepšení dodávky a servisu
  4. Efektivní využívání získaných zkušeností
 • Metodika plánu kontroly a řízení
  1. Plán kontroly a řízení
  2. Zvláštní znaky plánu kontroly a řízení
  3. Analýza procesu
  4. Diagram příčin a následků
 • Diskuze a závěr
  1. Závěrečná diskuze a shrnutí
Předpokládané znalosti:
Tento kurz je vhodné absolvovat po kurzu FMEA, nebo dané postupy znát.
Doporučený předchozí kurz:
FMEA - AIAG: Jak omezit výskyt vad (FMEA)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 900,00 Kč (5 929,00 Kč včetně 21% DPH)