Facilitace (MNGM26)

Management, Manažerské dovednosti

Na tomto praktickém workshopu Vás seznámíme s klíčovými principy facilitace a dovednostmi pro efektivní vedení workshopů, porad a různých typů pracovních jednání. Budeme přemýšlet nad tím, jak díky této roli facilitátora využít workshopy a meetingy nejen k předávání informací a hledání řešení, ale i k probuzení aktivity a motivace, sdílení a spolutvorbě. Na modelových situacích si ukážeme různé příklady i úskalí práce facilitátora a jak to udělat, aby každé setkání bylo díky facilitaci motivující a prospěšné

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 •  Facilitace
  1. Facilitace versus moderování – praktické využití
  2. Výhody a nevýhody skupinového myšlení a role facilitace
  3. Příprava scénáře
  4. Základní principy efektivní facilitace workshopu, porady, jednání
  5. Nástroje a techniky pro facilitaci
  6. Praktické příklady, modelové situace
 • Role facilitátora
  1. Nezbytné kompetence facilitátora
  2. Práce s postoji a emocemi ve skupině, citlivé podněcování a ochrana účastníků
  3. Vědomí cíle, vnímavost a kreativita
 • Vedení facilitace
  1. Struktura facilitované události a její varianty
  2. Komunikační dovednosti a práce s otázkami během facilitace
  3. Podpora synergie v týmu
  4. Interaktivní metody během facilitace
  5. Praktické příklady, modelové situace
 • Zvládání náročných situací při facilitaci
  1. Zvládání složitějších situací ve skupině
  2. Práce s konflikty a spory během facilitace
  3. Práce s tichem
  4. Zpětná vazba
  5. Praktické příklady, modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)