Zvládání agresivních a manipulativních praktik (KOM11)

Komunikace a asertivita, Asertivita

Na tomto kurzu Vás naučíme rozeznat manipulativní techniky a bránit se jim. Dozvíte se nejen to, jak asertivně a přitom nekonfliktně prosadit svůj názor, ale i to, jak odhalit možné příčiny vzniku manipulativního chování komunikačního partnera a také jak pracovat s neverbální komunikací. Kurz je určen všem, kteří na sobě cítí negativní dopad manipulativních technik, bossingu, či agresivního chování ze strany profesních i životních partnerů, a kteří tuto situaci chtějí zvrátit k lepšímu.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Sebeuvědomění a komunikace
  1. Sebevědomí
  2. Sebedůvěra
  3. Vnímání pocitů a potřeb
  4. Vyrovnanost
  5. Sebeprosazování
 • Agresivní jednání
  1. Pocity a agresivní jednání
  2. Potřeby a zájmy
  3. Stres a agresivní jednání
  4. Signály agresivního jednání
  5. Zmírnění agresivního jednání
 • Manipulativní jednání
  1. Podstata manipulativního jednání
  2. Potřeby a zájmy
  3. Poznávání manipulace
  4. Verbální projevy manipulace
  5. Neverbální projevy manipulace
 • Zvládání napětí při jednání
  1. Zaměřenost jednání
  2. Blokáda v komunikaci
  3. Přerušení rozhovoru
  4. Návrat k rozhovoru
  5. Sebereflexe
 • Jednání v náročné situaci
  1. Zvládání stresu
  2. Volba jednání podle situace
  3. Výběr jednání podle stupně agrese
  4. Postup při nezvládání situace
  5. Sebereflexe
 • Modelové situace, příklady z praxe
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Asertivita (KOM10)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Home Credit International a.s., Pavlína B.
Zvládání agresivních a manipulativních praktik  ( KOM11)
"Školení bylo perfektní, paní lektorka byla velmi inspirující a kurz vedla zábavnou formou. "