Zvládání agresivních a manipulativních praktik (KOM11)

Komunikace a asertivita, Asertivita

Cílem praktického workshopu je umět rozpoznat manipulativní techniky a bránit se jim. Dozvíte se nejen to, jak asertivně a přitom nekonfliktně prosadit svůj názor, ale i to, jak odhalit možné příčiny vzniku manipulativního chování komunikačního partnera a také jak pracovat s neverbální komunikací.

Trénink je určen všem, kteří na sobě cítí negativní dopad manipulativních technik, bossing, či agresivního chování ze strany profesních i životních partnerů, a kteří tuto situací chtějí změnit k lepšímu.

Metodika kurzu: praktická komunikační cvičení, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze, akční plán rozvoje

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Sebeuvědomění v komunikaci
  1. Sebevědomí, sebedůvěra
  2. Vnímání pocitů a potřeb
  3. Vyrovnanost
  4. Umění sebeprosazování
 • Agresivní jednání
  1. Pocity a agresivní jednání
  2. Potřeby a zájmy
  3. Stres a agresivní jednání
  4. Signály agresivního jednání
  5. Techniky pro zmírnění agresivního jednání
 • Manipulativní jednání
  1. Podstata manipulativního jednání
  2. Potřeby a zájmy
  3. Rozpoznání manipulace
  4. Verbální a neverbální projevy manipulace
 • Zvládání napětí při jednání
  1. Cíl jednání
  2. Blokáda a bariéry v komunikaci
  3. Přerušení rozhovoru
  4. Návrat k rozhovoru
  5. Sebereflexe
 • Jednání v náročné situaci
  1. Volba jednání podle situace
  2. Výběr jednání podle stupně agrese
  3. Postup při nezvládání situace
  4. Sebereflexe
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

FOXCONN CZ s.r.o., Pavel V.
Zvládání agresivních a manipulativních praktik  ( KOM11)
"Přestože jsem očekával něco jiného, školení hodnotím velice pozitivné. Dalo mi nový pohled na danou problematiku a doplnilo, informace, které mi chyběli k aplikaci některých dřívějších informací."
Home Credit International a.s., Pavlína B.
Zvládání agresivních a manipulativních praktik  ( KOM11)
"Školení bylo perfektní, paní lektorka byla velmi inspirující a kurz vedla zábavnou formou. "