Zpětná vazba 360 stupňů (MNGM35)

Management, Manažerské dovednosti

Zpětná vazba 360 stupňů, také zpětná vazba s více zdroji poskytuje prostor k tomu, že zaměstnanec získá zpětnou vazbu od různých zúčastněných stran. 360stupňová zpětná vazba je účinná jestliže zúčastnění rozumí procesu. Cílem kurzu je objasnit podstatu a metodiku zpětné vazby pro práci s výkonem zaměstnanců, protože se zpětná vazba promítá do možnosti vylepšení pracovního výkonu i do produktivních rozvojových aktivit, navržených ke zlepšení určitých dovedností/kompetencí. Kurz se zaměřuje na vyváženost mezi procesem a účelem zpětné vazby a poznání tohoto nástroje pro poznávání příležitostí pro rozvoj zaměstnanců.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Strategický kontext zpětné vazby
  1. Souvislost zpětné vazby se strategickým záměrem
  2. Motivační rámec kultivační změny
  3. Zdroje zpětné vazby a omezování předsudků
  4. Posilující zpětná vazba
  5. Oslabující zpětná vazba
 • Formování zpětné vazby
  1. Vnímání sebe v procesu zpětné vazby
  2. Haló efekt a další vlivy na zpětnou vazbu
  3. Postoj k podávání zpětné vazby
  4. Postup uplatnění zpětné vazby
  5. Model zpětné vazby
 • Požadavky na zpětnou vazbu
  1. Konkrétnost
  2. Aspekty výkonu
  3. Vývoj možnosti řešení
  4. Neodsuzování a nedirektivnoost
  5. Výhled do budoucnosti
 • Kultura podávání zpětné vazby
  1. Otevřená komunikace
  2. Naslouchání
  3. Kladení otázek
  4. Nepřerušování
  5. Nepodsouvání myšlenek
 • Zaměření na výsledky a na vývoj
  1. Transprarentnost procesu zpětné vazby
  2. Fenomén poctivosti, spolehlivosti, konzistence, důvěrnosti
  3. Potenciální úskalí v procesu zpětné vazby
  4. Vztah k výsledkům
  5. Vztah k vývoji
 • Zapojení do procesu zpětné vazby
  1. Včasnost podání zpětné vazby
  2. Pocity spojené se zpětnou vazbou
  3. Přijetí zpětné vazby
  4. Odpor vůči zpětné vazbě
  5. Plány po zpětné vazbě
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 100,00 Kč (8 591,00 Kč včetně 21% DPH)