Web copywriting (SEO3)

Marketing, Obsahový marketing

Síla slov bývá často podceňovaná. Přitom slova jsou zásadní, aby zákazníka zaujala a jednoduše mu vysvětlila, co mu chceme sdělit. Na webu navíc fungují jiné principy než v tištěném textu, a proto bývá web copywriting často mystériem. Zvolte si tento kurz a odhalte, jak to ve skutečnosti s texty na webu je a jak je využít v praxi.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Psát texty a jakých zásad se držet
 • Stylizovat a strukturovat informace na webu
 • Zatraktivnit call to action
 • Využít copywriting v praxi

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Všichni, kteří se “perou” s copywritingem
 • Začínající a mírně pokročilí pracovníci marketingu a marketingoví manažeři

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do copywritingu
  1. Co je copywriting
  2. Jak vznikl
  3. Proč a jak se používá
  4. Rozdíly mezi psanou interpretací a jinými formami
 • Copywriting pro webstránky
  1. Psaní textů pro web
  2. Základní zásady psaní pro webové stránky
  3. Stylistika a struktura webu
  4. Call to action prvky na webu
  5. Různé úrovně čtenosti
  6. Psaní textů pro vyhledavače (z hlediska SEO)
  7. Měření efektivnosti textů
 • Copywriting pro jiné použití v internetovém marketingu
  1. Motto, slogan
  2. Sociální sítě
  3. Blog
  4. Soutěže
 • Copywriting v praxi
  1. Výzkum klíčových slov
  2. Návrh meta tagů pro web
  3. Návrh nadpisů stránek
  4. Návrh URL adres
  5. Text pro homepage
  6. Text pro podstránky a jeho vzájemné prolinkování
  7. Call to action prvky
  8. Shrnutí a popisky
  9. Představení firmy, služby
  10. Písaní emailů
  11. Návrh PPC reklam, jejich možnosti a limitace
Doporučený následný kurz:
LinkBuilding (MARK3)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)