Vývoj IT aplikací moderně a efektivně (PRJM6B)

Projektové a procesní řízení, Řízení projektů v IT

Na tomto kurzu Vás seznámíme s postupy, které Vám pomohou předejít problémům s vývojem IT aplikací, ať už se jedná o situace spojené s nekvalitně definovanými požadavky, opožděným předáním díla, vadami díla apod. Ukážeme Vám, proč jako investor či zhotovitel nespoléhat na odbornou znalost protistrany, jak se efektivně „ptát“, specifikovat podmínky spolupráce apod. Sepsat zadání pro vývoj aplikace zvládne téměř každý, vytvořit kvalitní zadávací dokumentaci maximalizující pravděpodobnost toho, že projekt skončí úspěchem, to si žádá pořádnou dávku know-how.
Součástí kurzu je rozbor příkladů z praxe a doporučení směrem k jednotlivým účastníkům.
Kurz je veden lektorem s více než 15 lety zkušeností s vývojem IT aplikací, který jako externí partner pracuje pro malé firmy i mezinárodní korporace.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Projektové řízení
  1. Koncept spolupráce a nastavení komunikace
  2. Definice rolí a RACI Matrix / plánování zdrojů (Resource leveling)
  3. Definování a měření vstupů ( Čas – Rozsah (Kvalita) – Cena )
  4. Můstek pro metodiku PMI
 • Analýza business požadavků
  1. Kdo (role/oprávnění)
  2. Co (akce/jak)
  3. Kde (tabulky/entity)
  4. Vstupy / výstupy (datové zdroje)
  5. Proč (aktuální stav)
  6. Optimalizace (jak lépe?)
  7. Klíčoví uživatelé (scénáře užití/testovací scénáře/uživatelská dokumentace)
  8. Vlastník procesu (rozhodovací kompetence)
 • Technický design
  1. Jaká technologie/platforma
  2. Obecný design
  3. Tabulky/pole/datové typy
  4. Formuláře (formulářová logika)
  5. Pracovní postupy (automatizované akce)
  6. Filtry a přehledy
  7. Oprávnění
  8. Čtení a vyhodnocení dat přes BI
 • Nacenění pracnosti
  1. Komunikace a projektové řízení
  2. Analýza
  3. Technický design
  4. Příprava dat a import
  5. Vývoj
  6. Testování
  7. Modifikace
  8. Uvedení do provozu
 • Testování
  1. Technické testování
  2. Uživatelské testování
  3. Hyper care po uvedení do provozu
  4. Výstupy pro změnové požadavky
 • Podpora a změnové požadavky
  1. Obvykle se prolínají a každý zásah do systému může způsobit jeho nefunkčnost
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
8 400,00 Kč (10 164,00 Kč včetně 21% DPH)