Vybrané techniky pro řízení projektů (PRJM2)

Projektové a procesní řízení

Kurz je veden formou worksopu s prakticými cvičeními. Naučí Vás používat několik praktických efektivních metod a technik, které se celosvětově v praxi osvědčily. Vybrané techniky a metody poskytnou podporu pro kvalitnější rozhodování manažerům i výkonných pracovníků na všech úrovních řízení především při realizaci projektů.

Lokalita, termín kurzuBrno
24.9. - 24. 9. 2018
Objednat
5.11. - 5. 11. 2018
Objednat
Praha
10.9. - 10. 9. 2018
Objednat
22.10. - 22. 10. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Techniky pro podporu projektového řízení
    1. SWOT analýza - Jak jste na tom aktuálně?
    2. Technika SMART - všechno je dnes "smart"
    3. Metoda logického rámce - mějte přehled o projektu
Doporučený následný kurz:
Techniky řešení problémů nejen v rámci projektového řízení (PRJM3)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 900,00 Kč (5 929,00 Kč včetně 21% DPH)