Vybrané techniky pro řízení projektů (PRJM2)

Projektové a procesní řízení, Projektový management

Kurz je veden formou workshopu s řadou praktických cvičení. Naučíte se v něm využívat efektivní, celosvětově v praxi osvědčené metody a techniky. Vybrané techniky a metody jsou cennou a kvalitní podporou v rozhodování při realizaci projektů, ať již manažerům či výkonným pracovníkům na všech úrovních řízení.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Techniky pro podporu projektového řízení
    1. SWOT analýza - Jak jste na tom aktuálně?
    2. Technika SMART - všechno je dnes "smart"
    3. Metoda logického rámce - mějte přehled o projektu
Doporučený následný kurz:
Techniky řešení problémů nejen v rámci projektového řízení (PRJM3)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
4 900,00 Kč (5 929,00 Kč včetně 21% DPH)