Vedení týmu na dálku (MNGM3)

Management, Leadership

Na tomto kurzu Vás naučíme vést členy týmu pracujících „na dálku“, a to jak v prostředí týmu složeného z členů z České republiky, tak týmu složeného z více národností. Osvojíte si metody vedení virtuálních týmů, způsoby motivace a řešení konfliktů lidí v situacích, kdy není možné fyzické setkání. Absolventi kurzu jsou schopni vést a motivovat jednotlivé členy týmu pracující na dálku, stejně jako vytvářet pozitivní klima v týmu a tím dosahovat lepších výsledků práce, tj. dokončovat projekty včas, ve stanoveném termínu a kvalitě. Schopnost vedení týmu na dálku je obrovskou konkurenční výhodou jak pro samotné vedoucí týmu, tak jednotlivé společnosti.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vytváření virtuálního týmu
  1. Tým a specifika virtuálního tým
  2. Vytvoření struktury týmů a sdílených norem
  3. Zajištění konzultační podpory
  4. Přidělování rolí ve virtuálním týmu
  5. Zaměření na výsledky
  6. Poskytování autonomie týmu na organizaci práce
  7. Individuální práce s členy týmu
 • Specifické kompetence leadera a členů virtuálního týmu
  1. Vytváření důvěry a pracovních vztahů s členy virtuálního týmu
  2. Zvyšování úrovně odpovědnosti mezi členy virtuálního týmu
  3. Sestavení programu pro dosažení cíle
  4. Vedení záznamů o postupu týmu
  5. Vymezení času k obnovení atmosféry
  6. Emoční atmosféra ve virtuálním prostředí
 • Efektivní komunikace ve virtuálním týmu
  1. Sdílení informací a potvrzování porozumění
  2. Poskytování zpětné vazby
  3. Vytvoření společného jazyka
  4. Překonávání bariéry neverbální komunikace
  5. Stereotypy, nejistota a práce s nimi
  6. Setkávání v období mezi virtuálními zasedáními
 • Zachovat zapojení týmu
  1. Motivace členů virtuálního týmu
  2. Reakce na nedorozumění
  3. Agresivní jednání
  4. Pasivní jednání
  5. Izolace členů virtuálního týmu
  6. Účinky kulturních rozdílů
 • Příklady z praxe, modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)