Vedení týmu na dálku (MNGM3)

Management, Leadership, koučink

Na tomto kurzu Vás naučíme vést členy týmu pracujících „na dálku“, a to jak v prostředí týmu složeného z členů z České republiky, tak týmu složeného z více národností. Osvojíte si metody vedení virtuálních týmů, způsoby motivace a řešení konfliktů lidí v situacích, kdy není možné fyzické setkání. Absolventi kurzu jsou schopni vést a motivovat jednotlivé členy týmu pracující na dálku, stejně jako vytvářet pozitivní klima v týmu a tím dosahovat lepších výsledků práce, tj. dokončovat projekty včas, ve stanoveném termínu a kvalitě. Schopnost vedení týmu na dálku je obrovskou konkurenční výhodou jak pro samotné vedoucí týmu, tak jednotlivé společnosti.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Specifika virtuálního týmu
  1. Tým a virtuální tým
  2. Struktura týmu
  3. Sdílení norem
  4. Konzultace týmu
  5. Role v týmu
 • Úloha leadera virtuálního týmu
  1. Vytváření důvěry
  2. Pracovní motivace
  3. Program pro dosažení cíle
  4. Záznamy o postupu
  5. Vymezení času
 • Úloha členů virtuálního týmu
  1. Zaměřenost na výsledky
  2. Autonomie v týmu
  3. Stereotypy v uvažování
  4. Emocionální stavy
  5. Setkávání v období mezi virtuálními zasedáními
 • Komunikace ve virtuálním týmu
  1. Sdílení informací
  2. Potvrzování porozumění
  3. Zpětná vazba
  4. Společný jazyk
  5. Neverbální komunikace
 • Zapojenost ve virtuálním týmu
  1. Zvyšování odpovědnosti
  2. Reakce na nedorozumění
  3. Agresivní jednání
  4. Pasivní jednání
  5. Izolace členů virtuálního týmu
 • Příklady z praxe, modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)