Vedení porad a meetingů (MNGM5)

Management, Manažerské dovednosti

Cílem praktického workshopu je umět odlišit poradu od pouhého předávání informací, poznat přístupy, které vedou k efektivitě setkání, ať v prezenční nebo online formě. Získáte povědomí, jak využívat čas věnovaný poradám a pracovním setkáním, jak „rozmluvit“ jednotlivé účastníky. Zjistíte, co dělat st konflikty během jednání. Vyzkoušíte si, jak porady plánovat a postupovat při jejich řízení.

Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, personalistům, obchodníkům, úředníkům a jiným, kteří potřebují efektivně využívat čas strávený na poradách, zajistit fungující jednání a podporovat zapojení účastníků.

Metodika kurzu:

praktická individuální a skupinová cvičení, brainstorming, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Kontext vedení porad
  1. Role při vedení porad
  2. Principy vedení porady
  3. Typy porad, funkce porady
  4. Koordinace porady
 • Kompozice porady
  1. Určení cíle porady
  2. Analýza potřeb a požadavků na poradu
  3. Struktura a harmonogram porady
  4. Načasování porady
 • Součástí porady
  1. Zahájení porady
  2. Pravidla porady
  3. Střet názorů a řešení konfliktu
  4. Zápis z porady, úkoly a přidělení zodpovědnosti
 • Zapojování účastníků
  1. Přijetí cíle a motivace
  2. Prezenční forma a interakce
  3. Online forma a začleňování
  4. Práce s podáváním zpětné vazby
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
7 200,00 Kč (8 712,00 Kč včetně 21% DPH)