Strategie zvládání agresivních a manipulativních praktik (KOM11)

Komunikace

Na tomto kurzu Vás naučíme rozeznat manipulativní techniky a bránit se jim. Dozvíte se nejen to, jak asertivně a přitom nekonfliktně prosadit svůj názor, možné příčiny vzniku manipulativního chování komunikačního partnera, jak pracovat s neverbální komunikací. Kurz je určen všem, kteří na sobě cítí negativní dopad manipulativních technik, bossingu, agresivního chování ze strany profesních i životních partnerů a kteří tuto situaci chtějí zvrátit k lepšímu.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Sebeuvědomění v procesu komunikace
  1. Vnímání vlastních pocitů a potřeb v procesu komunikace
  2. Vyrovnanost během komunikace
  3. Příprava na jednání a stanovení cíle
  4. Modely k dosažení cíle komunikace
 • Vedení problematického rozhovoru
  1. Identifikace agresivního jednání
  2. Zmírnění agresivního jednání druhého vedením komunikace
  3. Zjišťování příčiny agrese druhého jedince
  4. Směřování k věcnému rozhovoru
 • Manipulativní jednání
  1. Podstata manipulativního jednání
  2. Manipulace a zájmy druhého jedince
  3. Identifikace manipulativních praktik
  4. Verbální a neverbální projevy manipulace
 • Aplikace asertivního jednání
  1. Vymezení asertivních technik
  2. Objasnění vlastních potřeb a zájmů
  3. Využití asertivity při budování respektu
  4. Modelové situace
 • Techniky pro vypořádání se s manipulativním jednáním
  1. Blokáda v komunikaci a její efekty
  2. Přerušení rozhovoru za účelem jeho zvládání
  3. Efektivní kontra manipulativní techniky
  4. Praktický nácvik
 • Postupy při jednání v extrémní situaci
  1. Zvládání stresu z extrémní situace
  2. Volba jednání podle situace a stupně agrese
  3. Postup při nezvládání extrémní situace
  4. Praktický nácvik
 • Modelové situace, příklady z praxe
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Asertivita (KOM10)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)