Rozvoj kritického myšlení, rozhodování a analýza problémů (MNGM7)

Management, Manažerské dovednosti

Cílem praktického workshopu je porozumět a prohloubit znalosti a principy plynoucí z kritického způsobu uvažování, naučit se nepodléhat manipulativním technikám a zároveň se lépe orientovat v současné informační době, a to vždy za pomoci kvalitních zdrojů, dle kterých se budete moci lépe rozhodovat. Určeno pro všechny, kdo chtějí prohloubit své znalosti kritického myšlení a zároveň se naučit, jak lze principy kritického myšlení využívat ve své praxi. Metodika výuky: skupinová cvičení, brainstorming, vizualizace, analýza dat, modelové situace, řešení vlastních situací, zpětná vazba od lektora, diskuze

Metodika výuky: skupinová cvičení, brainstorming, vizualizace, analýza dat, modelové situace, řešení vlastních situací, zpětná vazba od lektora, diskuze

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rozhodovací proces a struktura rozhodovacích procesů
  1. Rozhodovací procesy a jejich struktury
  2. Kategorie rozhodnutí v organizacích
  3. Rozlišení mezi racionálně-ekonomickými a správními modely rozhodování
 • Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů
  1. Cíle řešení rozhodovacích problémů
  2. Metody pro analýzu problému
  3. Metody pro kauzální analýzu
  4. Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků
  5. Analýza zvolené varianty
 • Fenomén skupinového myšlení a způsoby jeho překonání
  1. Kognitivní předsudky rozhodování v organizacích
  2. Faktory, které přispívají k nedokonalému rozhodování v organizacích
  3. Podmínky, za kterých se jednotlivci rozhodují lépe než skupina, a naopak
 • Vícekriteriální hodnocení variant
  1. Uspořádání variant
  2. Stanovení vah kritérií
  3. Metody vícekriteriálního hodnocení variant
 • Rozhodování za rizika a nejistoty
  1. Vyjádření pravděpodobnosti
  2. Postoj rozhodovatele k užitku
  3. Rozhodovací matice
  4. Rozhodovací stromy
  5. Tvorba portfolia rizikových variant
Doporučený následný kurz:
Finanční analýza v praxi (MNGM14)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)