Rozvoj kritického myšlení a kreativity (MNGM7)

Management, Manažerské dovednosti

Cílem praktického workshopu je porozumět procesům kritického a kreativního myšlení a umět s nimi pracovat. Dozvíte se, jak rozvíjet schopnost kritického nebo kreativního myšlení a jak je využívat při řešení problémů. Pochopíte, co kreativitu blokuje a co naopak dělat pro vytváření nových nápadů.

Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, personalistům, obchodníkům, úředníkům a dalším, kteří chtějí dosahovat větší pružnosti myšlení a rozhodování.

Metodika výuky: cvičení kritického a kreativního myšlení, rozbor a řešení situací, zpětná vazba, diskuze

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rozvoj myšlení
  1. Druhy myšlení
  2. Postoje k myšlení
  3. Proces myšlení
  4. Osobnost a myšlení
 • Kritické myšlení
  1. Podstata kritického myšlení
  2. Dovednost reflexe
  3. Předsudky a myšlení
  4. Fakta, pocity, intuice
 • Kreativní myšlení
  1. Základ kreativního myšlení
  2. Nápaditost a názornost
  3. Překonávání bariér
  4. Tvůrčí proces
 • Vztah kritického a kreativního myšlení
  1. Dovednosti pro rozvoj myšlení
  2. Reformulace problému
  3. Zpracování problému
  4. Nástroje pro kreativitu
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)