Rozvoj kritického myšlení a analýza problémů (MNGM30)

Management, Manažerské dovednosti

Cílem tohoto praktického workshopu je pomoci účastníkům zlepšit jejich rozhodování (rozpoznat situace, ve kterých vznikají chyby v rozhodování) a schopnost analyzovat komplexní problémy. Účastníkům budou vysvětleny základní chyby v rozhodování, argumentaci a analýze problémů. Vyzkoušíte si nástroje a techniky, které tyto oblasti zlepšují.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Základní principy rozhodování
  • Třífázové učení a význam reflexe a sebereflexe
  • Chyby v rozhodování a jak je minimalizovat
  • Práce s informacemi a hodnocení kvality informací
  • Rozpoznávání argumentačních faulů
  • Formulace problému
  • Analýza problému
  • Tvorba metodiky pro analýzu problému
  • Případové studie, tvorba vlastních návrhů
  • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)