Řízení organizačních změn na virtuálním pracovišti (MNGM28A)

Management, Top management

Cílem kurzu Řízení organizačních změn ve virtuálním světě je poskytnout studentům znalosti, dovednosti a techniky potřebné k usnadnění změn v jejich organizacích za účelem splnění obchodních cílů, jako je úprava stávajících procesů, zavádění nových systémů, zavádění digitálních inovací nebo jiných podobných organizačních iniciativ při práci z domova nebo z jiného vzdáleného pracoviště.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

V kurzu se naučíte

 • aplikovat klíčové metodiky změn ve virtuálním týmu
 • zvýšit úspěšnost projektu díky většímu přijetí a akceptaci změn
 • získat přehled o dalších podrobnostech zavádění virtuálních změn
 • Kurz je určený pro

  • manažery na všech úrovních řízení, personalisty, vedoucí pracovních týmů, auditory, poradce, projektové manažery atd.
  • Forma výuky

   online či prezenční výuka (dle aktuálních možností a dohody s přihlášenými účastníky)

   Lokalita, termín kurzu

   Kontaktujte nás

   Náplň kurzu:

   Skrýt detaily
   • Otázky a koncepty
    1. Klíčové aspekty přesvědčovací komunikace (Virtuální zasílání zpráv, Mechanismy virtuálního doručování)
    2. Hodnocení účinnosti změn
   • Rozhodování o uskutečnění změny
    1. Klíčové otázky při plánování změny (Rozhodovací body, Strategické body, Taktické body)
    2. Překonání odporu vůči změně (Organizační odpor, Individuální odpor, Osobní versus virtuální taktika)
   • Framework na změny
    1. Prostředí (Důvod, Vize, Naléhavost, Dopad, Rozsah, Úvahy o zaměstnancích na dálku)
    2. Zdroje (Podpora vedení, Dostupné finanční prostředky, Dostupní lidé, Koordinace virtuálních pracovníků a zdrojů)
    3. Jednotlivci (Osobní vlastnosti usnadňující změnu; Vytváření konstruktivního monologu, Maximalizace přístupu k řízení změn, Emocionální fáze změny, Zapojení a motivace pracovníků na dálku)
    4. Kultura (Mikrokultura, Klíčové faktory kulturní změny, Kroky ke změně firemní kultury
    5. Akce (Virtuální úvahy, Plán, Provedení, Měření)
   Předpokládané znalosti:
   základní znalosti řízení projektů nebo týmu
   Časový rozvrh:
   1 den (9:00hod. - 16:00hod.)